Aktualności

Usługi z zakresu przewozu osób czy to okazjonalnych czy też realizowanych w ramach linii regularnych charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami spełniając przy tym istotne role. Przede wszystkim zaspakajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o opublikowany rozkład jazdy. To specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność wymuszając przy tym ponadprzeciętną dbałość o bezpieczeństwo.

Niestety nie każdy jeszcze z przewoźników w naszym województwie te zasady zdążył sobie przyswoić przedkładając najwyraźniej nad zdrowie i życie ludzkie najprawdopodobniej chęć zysku przy niewielkich nakładach albo co gorsza wykazując się totalną głupotą. Słowa może i dosadne ale ni jak inaczej nie można określić tego czego rzeszowscy inspektorzy doświadczyli zatrzymując 3 czerwca w miejscowości Pilzno busa należącego do jednego z lokalnych przewoźników. Wiekowy mercedes okazał się dosłownie wrakiem na kołach zaś jego kierowca kiedy dostrzegł próbujących zatrzymać go inspektorów z sobie tylko znanych powodów wjechał na parking przy stadionie ignorując znak zakazu wjazdu. Kosztowało go to stu złotowy mandat ale nie on był tu najważniejszy. Biały autobus, którym realizowany był przewóz na linii regularnej do 50km Zwiernik-Słotowa nigdy w takim stanie nie powinien wyjeżdżać na drogi publiczne. Lista usterek była długa i poważna, począwszy od znacznie przekroczonej normy emisji spalin, przez wszechobecną korozję także istotnych elementów nośnych pojazdu, niesprawnego układu hamulcowego, nienależycie zamocowanych foteli aż po wycieki płynów eksploatacyjnych. Taki stan rzeczy mógł skutkować tylko jednym. Pojazd został odholowany na parking strzeżony a jego dowód zatrzymany. W stosunku zaś do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 2000zł. Odpowiedzialności nie uniknie także osoba zarządzająca transportem wobec, której także wszczęto stosowne postępowanie a kara przewidziana taryfikatorem w tym wypadku wynosi 500zł.