Aktualności

W czwartek 10.06.2021r. podczas konferencji on-line ,,Każdy wypadek jest tragedią, ogranicz przyczyny’’ zorganizowanej z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Prawnego wygłosiła prelekcję pt.,,Czynniki mogące powodować wypadki w transporcie drogowym oraz przewozie osób-studium przypadku’’.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie , Biura Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie Oddział w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, ZUS Oddział w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji  w Rzeszowie.

Ideą konferencji adresowanej do pracodawców różnych branż było działanie na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy, oraz podkreślenie roli pracodawców w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy.