Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Okazuje się, że nie tylko po morzach pływają statki widmo, ale również takie zjawisko można zauważyć na polskich drogach. Samochody ciężarowe mogą niespodziewanie zniknąć i pojawić się po pewnym czasie w całkowicie w innym miejscu, mimo tego, że kierowca przez cały czas odbierał odpoczynek. To nie jest niewidzialne przemieszczanie się pojazdów, a tylko magnes „po turecku”, którego celem było fałszowanie zapisów tachografu dotyczących przebytej drogi.

Tym razem się nie udało, o czym dotkliwie  przekonał się ukraiński kierowca podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów ITD. Od strony dokumentacyjnej i technicznej wszystko było w porządku - zezwolenie na wykonywanie przewozu drogowego, dokumenty przewozowe, dokumenty kierowcy, dokumenty pojazdów, nawet stan techniczny zespołu pojazdów.  Czas pracy na pierwszy rzut oka też był bez zarzutów. Jednakże doświadczenia inspektorów zdobytego w trakcie przeprowadzenia tysięcy kontroli drogowych nie można tak łatwo oszukać.

Wykorzystywanie urządzeń, dzięki którym nie trzeba ponosić kosztów uzupełniania płynów typu AdBlue jest coraz bardziej popularne. Elektroniczne emulatory posiadają właściwości umożliwiające wyświetlenie że na desce rozdzielczej pojazdu  dowolnego wskazania poziomu tego płynu w zbiorniku.

W czwartek, 22 lutego br., Pani Grażyna Zagrobelna - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Pan Jerzy Mika - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna, ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją związaną z przejazdem pojazdów przewożących drewno oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem, ich transportu oraz legalności.

Jednym z głównych celów funkcjonowaniu ITD jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach podczas wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych. Taki specyficzny przewóz obliguje firmy transportowe do spełnienia szeregu dodatkowych restrykcyjnych wymagań, do których można zaliczyć między innymi: odbycie przez kierowcę specjalistycznych szkoleń, posiadanie w pojeździe wymaganej dokumentacji, wyposażenie pojazdu oraz kierowcy w środki ochrony osobistej i przeciwpożarowe, a także prawidłowe oznakowanie pojazdu oraz ładunku. Zastanawiające jest to, że w dalszym ciągu pojawiają się przewoźnicy, którzy nie spełniają tak ważnych kryteriów.

0,25 mg/l w wydychanym powietrzu miał bułgarski kierowca 40-sto tonowego zespołu pojazdów, który został zatrzymany do kontroli przez inspektorów z krośnieńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Bułgar tłumaczył, że podczas odpoczynku pił tylko i wyłączenie piwo, ale zapominał dodać jak duże ono było.

W środę 14 lutego br., inspektorzy krośnieńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wraz z inspektorem krośnieńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, prowadzili wspólne działania kontrolne, których celem była weryfikacja spełnienia przez przewoźników wymagań związanych z transportem płodów rolnych, w szczególności ziemniaków. Kontrole były prowadzone na punkcie kontrolnym w miejscowości Lipowica (powiat krośnieński) na drodze krajowej nr 19.