Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie informuje, że w związku ze wzmożonym ruchem autobusów w okresie przedwakacyjnym oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów podróżujących do miejsc, w których organizowane są letnie wypoczynki, utworzony zostanie stały punkty kontroli autobusów.

Inspektorzy, pomiędzy godziną 06:00 a 09:00 w dniach 17.06.2021 r. - 03.07.2021 r. (od poniedziałku do soboty), będą prowadzić kontrole autobusów w ramach stałego punktu kontrolnego zlokalizowanego na parkingu przy Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym "Podpromie" im. Jana Strzelczyka, przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie.

W innych terminach kontrole będą przeprowadzane na zasadach wskazanych na naszej stronie internetowej na podstronie „BEZPIECZNY AUTOKAR Zgłoś kontrolę autobusu” - http://witd.rzeszow.pl/bezpieczny-autokar.

W czwartek 10.06.2021r. podczas konferencji on-line ,,Każdy wypadek jest tragedią, ogranicz przyczyny’’ zorganizowanej z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Prawnego wygłosiła prelekcję pt.,,Czynniki mogące powodować wypadki w transporcie drogowym oraz przewozie osób-studium przypadku’’.

Park miejski w Stalowej Woli pierwszego czerwca opanowany został przez rzesze radosnych dzieciaków i ich opiekunów. Wszystko to za sprawą otwarcia Wodnego Placu Zabaw w ramach miejskiego dnia dziecka organizowanego pod nazwą „Piknik z Przygodami”. Na wydarzeniu nie zabrakło także inspektorów z WITD w Rzeszowie.

Usługi z zakresu przewozu osób czy to okazjonalnych czy też realizowanych w ramach linii regularnych charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami spełniając przy tym istotne role. Przede wszystkim zaspakajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o opublikowany rozkład jazdy. To specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność wymuszając przy tym ponadprzeciętną dbałość o bezpieczeństwo.

Okolice Tarnobrzega i Stalowej Woli nadal bacznie monitorowane są przez rzeszowskich inspektorów pod kątem pojazdów transportujących ciężkie ładunki i co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że określone wobec nich normy mogą być niezachowane. Tym razem taki pojazd został namierzony na drodze powiatowej a ilość transportowanego nim ładunku powodowała znaczne przekroczenie dopuszczalnych parametrów tonażowych.

Transport niebezpiecznych substancji i środków znajduje się pod szczególnym nadzorem służb zaś wszystkie pojazdy muszą spełniać kompletne wymogi ADR. Również kierowcy, oprócz odpowiednich kategorii prawo jazdy, muszą przejść odpowiednie, cykliczne badania i zdobyć stosowne uprawnienia. Całość wymagań stawianych przed osobami, którym powierza się tak odpowiedzialne zadanie sprawia, iż ścieżka wiodąca ku temu zawodowi jest trudna i kosztowna. Zakładać zatem powinno się, iż taką pracę będą wykonywać sumiennie i ją szanować. Jak się jednak okazuje nie zawsze tak bywa.

Ukrainiec na podwójnym gazie

Po raz kolejny już inspektorzy z Oddziału Inspekcji w Jarosławiu uniemożliwili kierowcy kontynuowanie przewozu wobec podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Podejrzenie ostatecznie się potwierdziło a w związku z tym być może udało się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, które szofer ten mógł spowodować.