Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

W czwartek, 22 lutego br., Pani Grażyna Zagrobelna - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Pan Jerzy Mika - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna, ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją związaną z przejazdem pojazdów przewożących drewno oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem, ich transportu oraz legalności.

Jednym z głównych celów funkcjonowaniu ITD jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach podczas wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych. Taki specyficzny przewóz obliguje firmy transportowe do spełnienia szeregu dodatkowych restrykcyjnych wymagań, do których można zaliczyć między innymi: odbycie przez kierowcę specjalistycznych szkoleń, posiadanie w pojeździe wymaganej dokumentacji, wyposażenie pojazdu oraz kierowcy w środki ochrony osobistej i przeciwpożarowe, a także prawidłowe oznakowanie pojazdu oraz ładunku. Zastanawiające jest to, że w dalszym ciągu pojawiają się przewoźnicy, którzy nie spełniają tak ważnych kryteriów.

0,25 mg/l w wydychanym powietrzu miał bułgarski kierowca 40-sto tonowego zespołu pojazdów, który został zatrzymany do kontroli przez inspektorów z krośnieńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Bułgar tłumaczył, że podczas odpoczynku pił tylko i wyłączenie piwo, ale zapominał dodać jak duże ono było.

W środę 14 lutego br., inspektorzy krośnieńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wraz z inspektorem krośnieńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, prowadzili wspólne działania kontrolne, których celem była weryfikacja spełnienia przez przewoźników wymagań związanych z transportem płodów rolnych, w szczególności ziemniaków. Kontrole były prowadzone na punkcie kontrolnym w miejscowości Lipowica (powiat krośnieński) na drodze krajowej nr 19.

0,48 mg/l, taki wynik został odnotowany podczas badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu bułgarskiego kierowcy, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy z WITD w Rzeszowie ponownie wyeliminowali z ruchu drogowego potencjalnie zagrożenie jakie mógł stworzyć pijany kierowca 40-tonowego zespołu pojazdów.

Promowanie numeru alarmowego 112 wśród najmłodszych obywateli - taki cel przyświecał spotkaniu zorganizowanemu przez Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w którym Inspekcja Transportu Drogowego brała aktywny udział. 

Wyłącznik tachografu tak zaawansowany technologicznie, że podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego musieli wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby go zlokalizować i wyeliminować z użycia. Jednakże wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzenia tysięcy kontroli drogowych przyniosło oczekiwany skutek.