Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Fałszowanie zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy poprzez użycie pola magnetycznego magnesu oraz kierowca 40 tonowego zespołu pojazdów pod wpływem narkotyków - to wynik kontroli przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów ITD. Kolejny raz inspektorzy z WITD w Rzeszowie wyeliminowali z ruchu drogowego potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, jakim niewątpliwie mógł być kierowcy ciężarówki pod wpływem narkotyków.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie jak również z oddziałów w Krośnie i Jarosławiu prowadzą działania, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Codziennie wspieramy inne służby w punkcie kontroli sanitarnej na granicy ze Słowacją w Barwinku.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Decyzją Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą wypełniać karty lokalizacyjnej w trakcie kontroli na granicy. Dotyczy to m.in. osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ZAKAŹNIEJ COVID-19 PRZYJMOWANIE ORAZ OBSŁUGA INTERESANTÓW W SIEDZIBIE WITD ZOSTAJE ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA !

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 17 850 46 71

Już od ponad dwóch lat obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które określa między innymi szczegółowe wymagania dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania tych środków transportu. To chyba dostateczny czas aby się z nimi zaznajomić i wdrożyć w życie tym bardziej, iż ich niestosowanie przekłada się spore sankcje.

Sześć i pół tony dmc dla zespołu pojazdów to już wartość, która przekłada się na konkretne wymagania techniczne i prawne, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym. Podstawowe dokumenty pozwalające realizować zadania przewozowe i obowiązek rejestrowania czasu pracy to wymóg niezbędny. Problem w tym, iż aby je spełnić to trzeba mieć się czym posłużyć a jak pokazuje poniższy przykład o dziwo nie zawsze jeszcze tak bywa.