Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz swiętokrzyskiego będą obowiązywać ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów.

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, na terenie województwa małopolskiego w okresie od 27 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Szczegółowa informacja na temat ww. ograniczeń zawarta jest w rozporządzeniu porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

W Częstochowie w dniu 28 lipca 2016 r. na obszarze administracyjnym miasta Częstochowy oraz na wybranych odcinkach dróg publicznych wykraczających poza ten obszar w dniu 28.07.2016 r. będzie obowiązywał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Szczegółowa informacja na temat ww. zakazu zawarta jest w rozporządzeniu Nr 1/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze  do miejsc letniego wypoczynku, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie od 27.06.2016 r. do 23.07.2016 (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 06:00-09:00 na parkingu zlokalizowanym przy Hali "Podpromie" w Rzeszowie (ul. Podpromie 10) będą kontrolowali autobusy przewożące najmłodszych do miejsc zorganizowanego wypoczynku. Organizatorów takich przewozów prosimy o kierowanie autokarów na ww. miejsce.

W innych terminach kontrole będą przeprowadzane na zasadach wskazanych na naszej stronie internetowej na podstronie „BEZPIECZNY AUTOKAR Zgłoś kontrolę autobusu” - http://witd.rzeszow.pl/bezpieczny-autokar

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób podróżujących  autokarami turystycznymi informujemy, że w dniach 01.06.2016r.-25.06.2016r. organizujemy stały punkt kontroli autobusów w  Rzeszowie na parkingu przy ul. Podpromie 10 w godzinach od 06:00-9:00 oraz na parkingu kina Helios przy al. Powstańców Warszawy 14 w godzinach 10:00-12:00.

Uprzejmie informujemy, że 27 maja 2016 r. (piątek), jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej na podstawie Zarządzenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r.
W zamian urzędy w tym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

w Rzeszowie będą otwarte 4 czerwca (sobota).