Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

W dniu 02.08.2016r. inspektorzy transportu drogowego patrolujący autostradę A4 oznakowanym pojazdem służbowym zatrzymali do kontroli w miejscowości Bratkowice zespół pojazdów składający się z ciągnika samochodowego oraz naczepy – cysterny. Pojazdami tymi przewoźnik ukraiński wykonywał przejazd po rozładunku towaru niebezpiecznego UN 2789 Kwas octowy, lodowaty.

Okazany dokument przewozowy nie zawierał wymaganego wpisu potwierdzającego przejazd pustym nieoczyszczonym pojazdem cysterną wymaganym  stosownie do przepisów umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Ponadto pojazd nie spełniał warunków określonych w części 9 umowy ADR w zakresie instalacji elektrycznej umieszczonej za tylnią ścianą kierowcy.

W okresie trwania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - inspektorzy tutejszego inspektoratu we współpracy z inspektorami z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Delegatury Południowo-Wschodniej wspierali działania Policji w zakresie zapewnienia pielgrzymom bezpieczeństwa w trakcie podróży do miejsc, w których odbywały się uroczystości z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

W trakcie całodobowego patrolowania głównych szlaków komunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego oraz kontroli stacjonarnych na wyznaczonych punktach kontrolnych inspektorzy informowali użytkowników dróg o zakazach ruchu w pobliżu miejsc  odwiedzanych przez Papieża Franciszka, kontrolowali pojazdy przewożące rzeczy pod kątem zabezpieczenia ładunku oraz sprawdzali czy nie są przewożone towary potencjalnie niebezpieczne.

Na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz swiętokrzyskiego będą obowiązywać ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów.

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, na terenie województwa małopolskiego w okresie od 27 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Szczegółowa informacja na temat ww. ograniczeń zawarta jest w rozporządzeniu porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

W Częstochowie w dniu 28 lipca 2016 r. na obszarze administracyjnym miasta Częstochowy oraz na wybranych odcinkach dróg publicznych wykraczających poza ten obszar w dniu 28.07.2016 r. będzie obowiązywał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Szczegółowa informacja na temat ww. zakazu zawarta jest w rozporządzeniu Nr 1/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze  do miejsc letniego wypoczynku, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie od 27.06.2016 r. do 23.07.2016 (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 06:00-09:00 na parkingu zlokalizowanym przy Hali "Podpromie" w Rzeszowie (ul. Podpromie 10) będą kontrolowali autobusy przewożące najmłodszych do miejsc zorganizowanego wypoczynku. Organizatorów takich przewozów prosimy o kierowanie autokarów na ww. miejsce.

W innych terminach kontrole będą przeprowadzane na zasadach wskazanych na naszej stronie internetowej na podstronie „BEZPIECZNY AUTOKAR Zgłoś kontrolę autobusu” - http://witd.rzeszow.pl/bezpieczny-autokar