Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Duńska Dyrekcja Drogowa rozważa wdrożenie w życie, funkcjonowania parkingów dla ciężarówek z ograniczonym czasem postoju. Aby uniknąć parkowania samochodów ciężarowych przez dłuższy okres, duński rząd zdecydował, iż na terenie całego kraju, tj. w krajowych punktach serwisowych w sieci autostrad, zostanie wprowadzony system czasowych parkingów dla samochodów ciężarowych. Zgodnie z założeniami maksymalny okres postoju na takich punktach wynosił będzie 25 godzin.

Karygodny, opłakany, katastrofalny. Tylko takie słowa oddadzą w 100% stan faktyczny z jakim zderzyli się podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli stanu technicznego pojazdu należącego do polskiego przewoźnika. Jak by tego było mało, pojazd został załadowany w taki sposób, że przekroczył parametr dopuszczalnej masy całkowitej.

Kolejny wyłącznik tachografu wykryty przez podkarpackich inspektorów ITD podczas kontroli drogowej tym razem u rumuńskiego przewoźnika. Nielegalne urządzenia było uruchamiane dwustopniowo za pomocą przełącznika ukrytego w okolicy miejsca do spania kierowcy oraz następnie zdalnie za pomocą pilota.

Dwie kontrole przewoźników z Bułgarii i Turcji zakończone z takim samym skutkiem. Fałszowanie czasu pracy kierowcy za pomocą magnesu, który zakłócał prawidłową pracę tachografu – taki wynik odnotowany został w dniu 14 czerwca b.r. przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego podczas przeprowadzonych kontroli drogowych.

10 ton i 200 kg - taki nacisk został stwierdzony na drugiej osi busa należącego do rumuńskiego przewoźnika podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Rzeczywista masa zatrzymanego pojazdu wyniosła 12 ton i 300 kg. Taka kontrola nie mogła się inaczej zakończyć jak zaholowaniem na parking strzeżony.

Zakaz dalszej jazdy do momentu przeładunku drzewa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunku, a co gorsze - katastrofalny stan techniczny kontrolowanych pojazdów – oto wynik kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie informuje, że w związku ze wzmożonym ruchem autobusów w początkowym okresie wakacji szkolnych oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów podróżujących do miejsc, w których organizowane są letnie wypoczynki, utworzony zostanie stały punkty kontroli autobusów.