Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

13 września 2016 r. w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Domaradz, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie podczas pełnionych obowiązków, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika samochodowego oraz naczepy należący do tureckiego przewoźnika. Analiza pobranych do kontroli danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego wykazała, iż kontrolowany kierowca w okresie od dn. 22 sierpnia 2016 r. do dn. 13 września 2016 r. popełnił następujące naruszenia:

  1. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy (14 razy)
  2. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu (7 razy)
  3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku (19 razy)
  4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku (2 razy)
  5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (2 razy)
  6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (2 razy)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie weźmie udział w II edycji Podkarpacki Dni Biznesu, którą objął swym patronatem.

22.09 – 7.10.2016r. PODKARPACKIE DNI BIZNESU
Podkarpackie dni biznesu-czyli bezpłatne szkolenia i warsztaty w Rzeszowie, Boguchwale, Leżajsku, Tarnobrzegu i Lubaczowie.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedsiębiorców, pracodawców, absolwentów, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej a także podmiotów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim. Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia.

W ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w dniu 30 sierpnia 2016 r. podczas piątego turnusu, odbyło się podsumowanie Wakacyjnej Akcji Kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej zorganizowanej w Myczkowcach i Budach Głogowskich uczestniczyło 1400 osób, w tym: 159 z Ukrainy, 30 z Litwy, 130 osób niepełnosprawnych. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Kuratorium Oświaty, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Instytucje i różne placówki specjalistyczne. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 116 wychowawców, 17 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 7 duszpasterzy, 2 siostry zakonne, 1 kleryk WSD z Rzeszowa, a także 5 lekarzy i 16 pielęgniarek. W trakcie każdego z pięciu letnich turnusów Inspektorzy tutejszego Inspektoratu prowadzili warsztaty udzielania pierwszej pomocy z młodzieżą wypoczywającą w Myczkowcach.

W dniu 02.09.2016 r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych w miejscowości Jawornik Niebylecki, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika litewskiego. Zachowanie kierowcy, sposób parkowania a następnie woń alkoholu w kabinie kontrolowanego samochodu wskazywały, że kierujący mógł znajdować się w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na użycie alkoholu. Przypuszczenie potwierdziło się podczas badania trzeźwości kierowcy, które wykazało zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wysokości  0,29 mg/l. Ze względu na powyższe wezwani przez inspektorów funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w celu przeprowadzenia postępowania karnego w trybie przyśpieszonym.