Aktualności

Mając na uwadze zwiększoną ilość wyjazdów dzieci w okresie ferii zimowych, Inspekcja Transportu Drogowego nasiliła częstotliwość kontroli pojazdów przewożących dzieci w ramach akcji Bezpieczny Autokar - Ferie 2018. Jednym z celów tych działań jest wyeliminowanie z ruchu drogowego autobusów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

W piątek (19.01.2018r.) podczas patrolowania ulic stolicy Podkarpacia, uwagę inspektorów transportu drogowego przykuł autobus przewożący dzieci nieoznaczony tablicami barwy żółtej z symbolem „dzieci”. Szczegółowa kontrola zatrzymanego przez inspektorów autobusu ujawniła szereg nieprawidłowości w jego stanie technicznym, takich jak wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelności układu wydechowego, uszkodzenie szyby czołowej, niesprawne oświetlenie obrysowe oraz skorodowanie  i uszkodzenie elementu nośnego pojazdu, tj. kratownicy ramy podwozia. Oprócz stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego pojazdu inspektorzy ustalili również, że urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy (tachograf) nie zostało poddane okresowemu badaniu w wymaganym terminie.

Konsekwencją podjętych czynności kontrolnych było niedopuszczenie pojazdu do dalszej jazdy, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, nałożenie na kierowcę mandatu karnego w kwocie 200 zł oraz wszczęcie na przewoźnika postępowania administracyjnego mogącego skutkować nałożeniem kary administracyjnej w kwocie 1000 zł.