Aktualności

Trzy niedozwolne urządzenia wykryte w ciągu jednego dnia – oto wynik odnotowany w czwartek 25 stycznia b.r. przez WITD w Rzeszowie podczas przeprowadzonych kontroli na podkarpackich drogach. Dwa urządzenia fałszowały prawidłowe wskazania urządzeń służących do rejestracji czasu pracy kierowcy (tachograf), natomiast trzecie urządzenie miało na celu oszukiwać prawidłową pracę systemu ograniczającego emisję spalin pojazdu.

Podkarpaccy Inspektorzy Transportu Drogowego w miejscowości Styków, na drodze krajowej nr 9, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym ukraiński przewoźnik przewoził torf z Ukrainy do Polski. Podczas pobierania dokumentów uwagę inspektorów zwróciło bardzo nerwowe zachowanie kierowcy. Po szczegółowej kontroli pojazdów wykryli oni niedozwolone urządzenie podłączone do tachografu, które fałszowało czas pracy kierowcy. Konsekwencją przeprowadzonej kontroli było wszczęcie postępowania administracyjnego na przewoźnika.Kolejny patrol podkarpackiej ITD, tym razem w miejscowości Jawornik, zatrzymał do kontroli pojazd należący do rosyjskiego przewoźnika. Analiza wydruków z tachografu przekazanych przez kierowcę do kontroli dała impuls do bardziej szczegółowej kontroli urządzania rejestrującego czas pracy kierowcy. Drobiazgowej kontroli tachografu inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonali przy użyciu specjalistycznej aparatury, która wykazała, że do instalacji tachografu podłączone zostało niedozwolone urządzenie, dające możliwość  zmiany rodzaju aktywności kierowcy na odpoczynek podczas poruszania się pojazdu. Konsekwencją przeprowadzonej kontroli było skierowanie zespołu pojazdów na parking strzeżony do momentu uiszczenia wymaganej kaucji oraz wszczęcie postępowania administracyjnego na przewoźnika.Następny niedozwolony fakt manipulacji, podkarpaccy inspektorzy ITD ujawnili podczas pełnienia obowiązków służbowych, w godzinach wieczornych, w miejscowości Jawornik. W trakcie rutynowej kontroli przewozu litewskiego przewoźnika, uwagę kontrolujących zwróciło „niejasne wskazanie” systemu ograniczającego emisję spalin pojazdu. Dalsza gruntowna kontrola instalacji elektrycznej wykazała, iż w pojeździe zamontowane jest urządzenie zakłócające prawidłową pracę układów oczyszczania spalin poprzez imitowanie napełnienia zbiornika płynem AdBlue do określonej wartości, podczas gdy w rzeczywistości takiego płynu w zbiorniku nie było. Na kierowcę nałożono mandat karny, zatrzymano niedozwolone urządzenie oraz zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.