Aktualności

Blisko 100 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zostało przeszkolonych przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z zakresu transportu drogowego oraz przewozu towarów niebezpiecznych. Było to możliwe dzięki porozumieniu o wzajemnej wymianie wiedzy oraz posiadanych doświadczeń.

W dniach 5-6 kwietnia b.r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Rzeszowie byli prelegentami szkolenia zorganizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Wspólna wymiana doświadczeń pomiędzy WITD w Rzeszowie a IAS w Rzeszowie jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego z dnia 20.10.2017r. o współpracy przy wykonywaniu kontroli przewozu towarów.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z zakresu kontroli drogowej transportu drogowego. Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące przepisów ustawy o transporcie drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy ADR. Szkolący skupili się również na omówieniu dokumentów zezwalających na wykonywanie krajowego jak i międzynarodowego przewozu drogowego przez firmy transportowe z Polski jak również z innych krajów.