Aktualności

Jazda bez karty kierowcy w tachografie nie popłaca, o czym dotkliwie  przekonali się ukraińscy kierowcy podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów ITD. Dwa pojazdy z tej samej firmy jadące po asfalt z Ukrainy do Polski i długa lista naruszeń z czasu pracy kierowcy stwierdzonych przez inspektorów z WITD w Rzeszowie podczas kontroli drogowej.

W czwartek 12 kwietnia b.r., inspektorzy z WITD w Rzeszowie wspólnie w ramach zaplanowanej współpracy ze funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzili czynności kontrolne w miejscowości Styków, ciąg drogi krajowej nr 9, podczas których zatrzymali dwa zespoły pojazdów należących do ukraińskiego przewoźnika. Pojazdy te jechały z Ukrainy do Polski w celu załadowania asfaltu.

Wstępna analiza czasu pracy kontrolowanych kierowców dawała przesłanki do stwierdzenia, że kierowcy nie do końca prawidłowo rejestrowali swój czas pracy. Dlatego też inspektorzy postanowili dokonać drobiazgowej analizy czasu pracy kontrolowanych kierowców, zwracając uwagę na: przejechane przez nich kilometry oraz miejsca załadunków pojazdów w oparciu o dokumenty przewozowe, które kierowcy własnoręcznie podpisali. Jak się później okazało, kierowcy przyznali się, że w obydwu przypadkach jeździli po terenie Ukrainy bez włożonych krat kierowcy do tachografu, czyli nie rejestrowali na swoich kartach kierowcy wymaganych aktywności.

W taki sposób, kierowcom do momentu kontroli „udało się” ominąć ograniczenia czasu pracy, a także obowiązek odbierania wymaganych przerw. W związku z powyższym pierwszy kierowca w poszczególnych dniach prowadził pojazd bez wymaganych przerw: przez 7 godzin i 25 minut oraz 6 godzin  14 minut, natomiast drugi kierowca w poszczególnych dniach prowadził pojazd bez wymaganych przerw:  przez 10 godzin i 25 minut oraz 4 godziny i  54 minuty, gdzie norma dopuszcza jazdę bez przerwy do maksymalnego okresu 4 godzin i 30 minut.

Kierowcy nie tylko oszukiwali podczas jazdy ciągłej, ale również podczas odbierania odpoczynku dobowego, gdzie w poszczególnych dniach pierwszy kierowca skrócił odpoczynek z wymaganych co najmniej dziewięciu godzin do 7 godz. i 43 minut, 4 godz. i 50 minut oraz do 8 godz. i 11 minut, natomiast drugi kierowca skrócił odpoczynek z wymaganych co najmniej dziewięciu godzin do 8 godz. i 43 minut oraz 8 godzin i 8 minut. W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono również przekroczenia przez kierowców norm związanych z jazdą dzienną.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, każdego kierowcę ukarano mandatem karnym na kwotę 2000 zł, a także skierowano pojazdy na parking strzeżony do momentu uiszczenia wymaganych kaucji na pokrycie przyszłej kary. Natomiast wobec przewoźnika zostaną wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą administracyjną w kwocie 8900 zł oraz 8400 zł.