Aktualności

Działalność WITD w Rzeszowie to nie tylko kontrola transportu drogowego ale też edukacja dzieci oraz młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie właściwych postaw na różnych płaszczyznach społecznych. Tym razem inspektor z WITD z Rzeszowa został zaproszony przez grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie w celu przybliżenia codziennej pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie prowadzi dla swoich podopiecznych zajęcia z nauki o zawodach, podczas których to zajęć przedstawiciele poszczególnych zawodów przybliżają młodzieży szkolnej codzienną pracę jaką wykonują w ramach swoich zawodowych obowiązków.

Tym razem w piątek 13 kwietnia b.r. Szkolę Podstawową nr 2 w Rzeszowie odwiedził inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Rzeszowie, który podczas spotkania w sposób obrazowy i w przyjaznej formie przedstawił młodzieży szkolonej zasady przyjmowania nowych kandydatów w szeregi Inspekcji Transportu Drogowego, zakres obowiązków inspektorów ITD, rodzaj umundurowania stosowany przez inspektorów ITD podczas wykonywania czynności kontrolnych, codzienną pracę inspektorów a także wskazał szczegóły oznakowania samochodów inspekcyjnych umożliwiające ich rozpoznanie wśród innych pojazdów uprzywilejowanych.  

Słuchacze, za bardzo aktywny udział w zajęciach poprzez zadawanie licznych pytań, zostali obdarowani upominkami przez prowadzącego zajęcia.