Aktualności

26 kwietnia br. miała miejsce wizyta robocza wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz w Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego
w Rzeszowie.

Wicewojewoda podkarpacki uczestniczyła w czwartkowej odprawie Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Spotkanie było dobrą okazją do przedstawienia przez zastępcę wojewódzkiego inspektora transportu drogowego Pawła Tworka w Rzeszowie zasad codziennej pracy inspektorów oraz związanych z nimi problemów. Inspektorzy podkreślali, że jednym z najczęściej wykrywanych naruszeń na Podkarpaciu jest nieprzestrzeganie obowiązujących norm czasu pracy przez kierowców pojazdów ciężarowych, co stanowi poważny problem i zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Problem ten dotyczy zarówno rodzimych, jak i zagranicznych kierowców.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zapoznał wicewojewodę ze standardami zaplecza lokalowego Inspektoratu, prezentując sprzęt wykorzystywany przy codziennej pracy inspektorów m.in. samochody i urządzenia służące do analizy czasu pracy kierowców, a także przedstawił zakres obowiązków inspektorów ITD, rodzaj stosowanego umundurowania podczas wykonywania czynności kontrolnych. Następnie wicewojewoda wraz z zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego udała się na punkt kontrolny zlokalizowany w miejscowości Styków, znajdujący się przy drodze krajowej nr 9, aby zapoznać się z tym, w jaki sposób inspektorzy transportu drogowego wykonują swoje obowiązki w terenie. Na miejscu zaprezentowana została m.in. metoda wykorzystywania narzędzia preselekcji do skutecznego typowania pojazdów przekraczających dopuszczalne normy. Inspektorzy przestawili również schemat przeprowadzania czynności kontrolnych, tj. kontrola stanu technicznego pojazdu, analiza pobranych dokumentów jak również weryfikowanie czasu pracy kierowcy.

Wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz, dziękując inspektorom za wykonywaną pracę,  wyraziła swoje uznanie, że formacja, wykonuje tak skomplikowane i trudne zadania na rzecz bezpieczeństwa na podkarpackich drogach.