Aktualności

Wzorem ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy I Chorób Zawodowych, która odbyła się 27 kwietnia 2018r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - Paweł Tworek.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest: promowanie ochrony pracy i zdrowia w pracy, popularyzacja prawa i bezpieczeństwa pracy a także zwrócenie uwagi na znaczenie ubezpieczeń społecznych w życiu każdego z nas. Konferencja od kilku lat stanowi merytoryczne i praktyczne wsparcie pracodawców w zakresie budowy kultury bezpieczeństwa pracy. Wystąpienia  prelegentów motywują przedsiębiorców do rozwoju oraz tworzenia bezpiecznych miejsc pracy z wykorzystaniem wsparcia instytucji administracji publicznej oraz organizacji otoczenia biznesu. 

W ramach patronatu merytorycznego Naczelnik Wydziału Prawnego – Małgorzata Świeboda wygłosiła prelekcję na temat: Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym rzeczy i osób - kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Czas pracy, wymagane dokumenty. 

Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać referatów m.in. na poruszane tematy: Wypadki przy pracy w województwie podkarpackim (Urząd Statystyczny w Rzeszowie); Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz służby jako jeden z determinantów bezpieczeństwa mający wpływ na stan wypadków przy pracy. Uwagi i wnioski w przedmiocie nowej regulacji (OPZZ Województwa Podkarpackiego); Wypadki przy pracy w praktyce. Kwoty odszkodowań od kwietnia 2018 r. (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie).

Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję obejrzeć pojazd służbowy wraz z wyposażeniem wykorzystywany podczas czynności kontrolnych przez inspektorów transportu drogowego.