Aktualności

Serbski kierowca zatrzymany do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego przewoził mrożonki pojazdem bez ważnego świadectwa ATP, które jest wymagane w przypadku transportu produktów w stanie głęboko zamrożonym. Dodatkowo szczegółowa analiza czasu pracy wykazała, że kierowca oszukiwał wskazania tachografu używając magnesu. Takim wynikiem zakończyła się kontrola przeprowadzona przez inspektorów z WITD w Rzeszowie.

We wtorek 15 maja b.r., podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas wykonywania czynności służbowych w miejscowości Jawornik (powiat strzyżowski) zatrzymali do kontroli pojazd wraz z naczepą należący do serbskiego przewoźnika, który przewoził mrożonki z Serbii do Rosji.

Okazany do kontroli przez kierowcę dokument CMR informował, że przewożony ładunek tj. wiśnie, maliny oraz porzeczki są w stanie głęboko zamrożonym i powinny być przewożone w temperaturze  - 18°C. Kontrola wykazała, że naczepa-chłodnia nie była przebadana i nie posiadała stosownego certyfikatu, o którym mowa w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), uprawiającego do przewozu takiego rodzaju ładunków.

Jak się później okazało, nie była to jedyna rażąca nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli. W trakcie analizy czasu pracy kierowcy, podkarpackich inspektorów zastanowiła duża rozbieżność pomiędzy przejechanymi, a zadeklarowanymi kilometrami. Kierowca stanowczo zaprzeczał, aby fałszował swój czas pracy, jednak po okazaniu kierowcy mapy internetowej obrazującej faktyczną ilość km na zadeklarowanych odcinkach drogi (z której jasno wynikało, że rzeczywisty dystans jest znacznie większy niż zadeklarowany na karcie kierowcy), kierowca z ociąganiem przyznał rację inspektorom i potwierdził, że kilkukrotnie w okresie kontroli  manipulował w zapisach tachografu, poprzez używanie magnesu, który został zatrzymany przez kontrolujących.

Inspektorzy zakończyli czynności kontrolne kierując zespół pojazdów na parking strzeżony do momentu uiszczenia wymaganej kaucji. Natomiast wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą administracyjną w kwocie 10.000 zł.