Aktualności

Wydanie zakazu dalszej jazdy do momentu uzyskania stosownego zezwolenia kategorii VII oraz wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przewoźnika w sprawie nałożenia kary administracyjnej – oto wynik kontroli zespołu pojazdów przewożących ładunek ponadgabarytowy, przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W czwartek 24 maja b.r. inspektorzy z WITD w Rzeszowie, na drodze krajowej numer 9, podczas rutynowych kontroli zatrzymali zespół pojazdów, którym polski przewoźnik transportował koparkę z Woli Dalszej do Buska Zdroju. Wieloletnie doświadczenie inspektorów pozwoliło przypuścić, że zespół pojazdów przewożący koparkę będzie przekraczał parametr dopuszczalnej masy całkowitej wynoszący 40 t. W celu rozwiania wątpliwości, inspektorzy przystąpili do procedury ważenia pojazdów.

Przewidywania inspektorów okazały się słuszne, ponieważ zespół pojazdów ważył 50,4 t - czyli przekroczył dopuszczalny parametr o 10,4 t, co stanowiło przekroczenie o 26% dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Jak się później okazało, nie był to jedyny parametr, którego przekroczenie ujawnili podkarpaccy inspektorzy ITD. Kontrolujący stwierdzili również, że nacisk pojedynczej osi napędowej ciągnika siodłowego przekraczał o 21 % dopuszczoną na tym typie drogi normę (maksymalny nacisk pojedynczej osi w miejscu kontroli nie może przekraczać 11,5 ton). Ostatecznie zostało stwierdzone również przekroczenie maksymalnego nacisku potrójnej osi naczepy o 4,4 t, co stanowiło przekroczenie  o 18 % maksymalnego nacisku potrójnej osi.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały zakwalifikowane jako przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII, co skutkowało wszczęciem wobec  przewoźnika postepowania administracyjnego zagrożonego karą administracyjną w wysokości 15 000 zł oraz wstrzymaniem przewozu drogowego do momentu uzyskania stosownego zezwolenia.