Aktualności

Za wysoki, za długi, za ciężki i bez wymaganego zezwolenia kategorii VI dopuszczającego do poruszania się po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym – oto wynik kontroli zespołu pojazdów przewożącego ładunek ponadgabarytowy, przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

We wtorek 5 czerwca b.r. inspektorzy z WITD w Rzeszowie, na drodze krajowej numer 73, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik transportował koparkę ze Złotoryi do Krosna. Kierowca podczas kontroli drogowej nie okazał ważnego zezwolenia dopuszczającego do przewozu pojazdów ponadgabarytowych, a w ocenie kontrolujących było ono niezbędne do wykonywania tego rodzaju przewozu drogowego. W celu weryfikacji parametrów technicznych zespołu pojazdów skierowany został na pobliski punkt kontrolny w miejscowości Parkosz, który umożliwiał przeprowadzenie ważenia.

Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów o 10,5 t, Ważył on zatem 50,4 t, co stanowiło przekroczenie o 26% dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Jak się później okazało, nie był to jedyny parametr, którego przekroczenie ujawnili podkarpaccy inspektorzy ITD. Kontrolujący stwierdzili również, że zespół pojazdów był za wysoki o 21 cm ponad dopuszczalną wartość 4 metrów oraz dodatkowo stwierdzono przekroczenie maksymalnego parametru długości zespołu pojazdów wraz z ładunkiem o 2 m i 22 cm.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały zakwalifikowane jako przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VI, co skutkowało wszczęciem wobec  przewoźnika postepowania administracyjnego oraz wstrzymaniem przewozu drogowego do momentu uzyskania stosownego zezwolenia