Aktualności

Czy można zostać ukaranym za zbyt duże zbiorniki paliw? Tak, o czym dotkliwie przekonał się litewski przewoźnik podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Zbiorniki mogły pomieści, aż o 63 % więcej oleju napędowego niż to dopuszczają przepisy.

We wtorek 26 czerwca b.r. inspektorzy z WITD w Rzeszowie podczas wykonywania działań kontrolnych na drodze ekspresowej nr S19, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, składający się z ciągnika siodłowego i naczepy – chłodni, należący do litewskiego przewoźnika.

W trakcie oględzin oraz kontroli stanu technicznego zespołu pojazdów, kontrolujący zwrócili uwagę na zastanawiającą ilość oraz wielkość zamontowanych zbiorników na paliwo do silników diesla, które były podłączone do jednostki napędowej oraz do agregatu służącego do wytwarzania ujemnej temperatury w chłodni. Szczegółowa kontrola zbiorników potwierdziła przypuszczenie inspektorów ITD, iż ich pojemność była nienormatywna i wyniosła 2350 litrów, czyli za dużo o 850 litrów.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem Umowy ADR całkowita pojemność zbiorników na olej napędowy zamontowanych w pojeździe lub zespole pojazdów może wynosić maksymalnie 1500 litrów. Przedmiotowe naruszanie w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych zostało zaklasyfikowane jak „przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w ADR dla jednostki transportowej, które to jest zagrożone karą administracyjną w kwocie 2000 zł i na taką kwotę zostało wszczęte postępowanie administracyjne względem litewskiego przewoźnika.

Dodatkowo inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne z ciągnika oraz naczepy za usterki techniczne, między innymi za nie sprawny układ hamulcowy.