Aktualności

ADR Master Class stanowi płaszczyznę dogłębnej wymiany wiedzy związanej z egzekwowaniem prawa. Dzięki tym warsztatom ECR stworzył wspaniałą sferę dla naszych europejskich ekspertów ADR. W dzisiejszych czasach europejska wymiana spraw związanych z egzekwowaniem prawa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost międzynarodowego ruchu drogowego towarów powoduje, że coraz trudniej poradzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami tego rozwoju na poziomie krajowym, dlatego wraz ze wszystkimi członkami ECR musimy coraz ściślej rozwijać naszą współpracę

- zaakcentował Pan Robert Maiworm - Vizepräsident bei Bundesamt für Güterverkehr (BAG) - podczas otwarcia spotkania.

W dniach 02-06.07.2018r. inspektorzy transportu drogowego z Polski uczestniczyli w warsztatach międzynarodowych z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych – ECR ADR Expert Class zorganizowanych przez Euro Contrôle Route oraz Bundesamt für Güterverkehr (instytucja odpowiedzialna za kontrolę transportu drogowego w Niemczech), w miejscowości Osnabrueck w Niemczech. Uczestnikami tego wydarzenia byli inspektorzy prowadzący kontrole drogowe towarów niebezpiecznych oraz pracownicy ministerstw związanych z nadzorowaniem podmiotów wykonujących przewozy towarów niebezpiecznych z Holandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Luksemburga, Belgii, Czech, Irlandii, Rumunii, jak również  inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Lublinie oraz  z WITD w Rzeszowie.

Istotę warsztatów bardzo trafnie określił Pan Robert Maiworm, mówiąc, że  współpraca w zakresie egzekwowania prawa oferuje inspektorom uczestniczącym możliwość zapoznania się z praktyką kontrolną i interpretacją prawną w innych państwach członkowskich. Dzięki temu istnieje możliwość wypracowania wspólnego modelu kontroli dla wszystkich służb kontrolnych w Europie.

Spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez Pana Roberta Maiworm (Vice-President of BAG), który powitał wszystkich uczestników warsztatów. Podczas przemówienia Pan Robert Maiworm zauważył, że ECR ADR Master Class należy uznać za jeden z najbardziej udanych wydarzeń ECR, ponieważ daje ono możliwość do głębokiej wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie kontroli przewozów towarów niebezpiecznych. Jednocześnie wice-Prezydent BAG wspomniał, że w ubiegłym roku zaproponował nowy rodzaj współpracy w zakresie kontroli drogowej ukierunkowanej na przewóz towarów niebezpiecznych pod nazwą ADR Cross Border Enforcement (ACE), który uzupełnia ADR Master Class o wiedzę praktyczną zdobytą podczas wspólnych kontroli na drogach.

Kolejno Pan Gérard Schipper (przedstawiciel ECR) zaprezentował najważniejsze zadania ECR-u, tj.

  • Edukacja i cykliczne międzynarodowe szkolenia służb kontrolnych
  • Koordynowanie wspólnych przygranicznych działań kontrolnych
  • Ujednolicenie praktyk kontrolnych
  • Ujednolicenie punktów widzenia w zakresie egzekwowania prawa oraz ujednolicenie standardów podczas czynności kontrolnych

W kolejnym punkcie programu organizatorzy spotkania sprawdzili poziom wiedzy jego uczestników, przeprowadzając test wielokrotnego wyboru z zakresu przepisów umowy ADR.

Następnie Pan Hans Hardij (Inspectie Leefomgeving en Transport) przybliżył szczegóły swojej pracy, której głównym celem jest pobór próbek oraz ich analiza.

W kolejnym dniu uczestnicy warsztatów przedstawili najciekawsze przypadki kontroli przewozu towarów niebezpiecznych. Następnie każdy przypadek był analizowany w podgrupach, w celu dokonania porównania postępowania podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych w różnych państwach oraz w celu wypracowania modelowego postępowania podczas stwierdzenia konkretnego naruszenia.

Trzeci dzień spotkania rozpoczął Pan Sjoerd Tuinstra (Inspectie Leefomgeving en Transport) przedstawiając prezentację dotyczącą transportu baterii litowych. Przedmiotowe zagadnienie było kontynuowane przez Pana Dana Cronin z IPP Logipal, który również przedstawił problem transportu odpadów urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych, w których baterie litowe stanowią część ich wyposażania.

Na zakończenie Pan Gérard Schipper  dokonał podsumowania spotkania, stwierdzając, że warsztaty ADR Master Class należy uznać za bardzo wartościowe i podkreślając fakt, że kolejna ich edycja odbędzie się w przyszłym roku. Na koniec Pan Hennie van der Stokker oraz Pan Gérard Schipper wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, potwierdzające udział w warsztatach.