Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego i kształtowanie właściwych postaw w trakcie poruszania się po drogach publicznych – tak postawiony cel jest cyklicznie realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Tym razem słuchaczami pogadanek byli uczestnicy kolonii letniej zorganizowanej przez CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. 

W poniedziałek 9 lipca b.r. pracownicy WITD w Rzeszowie na zaproszenie organizatora kolonii letnich ks. Bogdana Janika przeprowadzili pogadankę, której celem było przybliżenie uczestnikom kolonii podstawowych zasad bezpiecznego zachowywania się na drodze. Przedstawiciele WITD w Rzeszowie w sposób obrazowy i w przyjaznej formie przedstawili dzieciom zasady prawidłowego poruszania się po drogach, chodnikach i poboczach, jak również zwrócili szczególną uwagę na korzystanie z elementów odblaskowych wyróżniających pieszych po zmroku oraz przybliżyli dzieciom sposoby postępowania z osobami które wymagaj interwencji służ medycznych.

Uczestnicy kolonii w ramach podziękowania, przekazali przepiękne rękodzieła  przedstawiające inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz ich maskotkę czyli krokodylka „Tirka”.

Wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych podczas turnusu byli również pracownicy WORD w Krośnie, PZM w Rzeszowie, ZUS Oddział w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Lesku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.