Aktualności

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego z powodu fatalnego stanu technicznego pojazdów oraz  nałożenie na kierującego mandatów karnych w wysokości 700 zł, jak również wstrzymanie dalszego przewozu do momentu przeładunku drzewa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunku i po usunięciu technicznych defektów – taki był finał kontroli  drogowej przeprowadzonej przez inspektorów z WITD w Rzeszowie.

W czwartek, 26 lipca b.r. podczas patrolowania dróg powiatu strzyżowskiego, inspektorzy z WITD w Rzeszowie zwrócili uwagę na pojazd przewożący drzewo kominkowe pocięte na tzw. metry, a dokładniej -  na sposób jego (nie)zabezpieczenia.

Kontrola wykazała, że dwa pasy były raczej w celach ozdobnych, a nie mocujących, ponieważ w żaden sposób nie spełniały swojej funkcji, a drewniane elementy w każdej chwili podczas jazdy mogły wypaść ze stosu.

Przypominamy, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drzewa został precyzyjnie opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361), które informuje, że poprzeczny układ drzewa na pojeździe jest możliwy wtedy, gdy drzewo jest przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

Jak się później okazało, nie była to jedyna nieprawidłowość stwierdzona przez inspektorów ITD podczas przedmiotowej kontroli. Stan techniczny pojazdów kwalifikował się do zatrzymania obydwu dowodów rejestracyjnych, m. in. za niesprawne układy ABS, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz brak tablic wyróżniających, które informują innych uczestników ruchu, że jest to pojazd długi i ciężki.