Aktualności

Niecałe dwie godziny odpoczynku i ponad 22 godziny pracy kierowcy i wiele innych naruszeń z czasu pracy zostało stwierdzonych przez podkarpackich inspektorów ITD podczas kontroli ukraińskiego przewoźnika. Nasuwa się zatem pytanie, czy kierowca, który w ciągu doby odebrał niecałe dwie godziny odpoczynku jest wypoczęty i czy inni uczestnicy ruchu drogowego mogą w takiej sytuacji czuć się bezpiecznie. Odpowiedź jest tylko jedna, oczywiście, że zdecydowanie nie. 

W czwartek, 2 sierpnia b.r., inspektorzy z WITD w Rzeszowie podczas wykonywania czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Styków (powiat rzeszowski), zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do ukraińskiego przewoźnika.

Od samego początku kierowca jakość bez przekonania okazywał wymagane dokumenty podczas kontroli, niby to ich nie mógł znaleźć a jak już się odnalazły to jakość ciężko było się z nimi rozstać. Powód ociągania się kierowcy podczas okazywania dokumentów a w szczególności zapisów czasu pracy szybko wyszedł na jaw - liczne naruszenia norm czasu pracy.

Drobiazgowa analiza czasu pracy kontrolowanego kierowcy przeprowadzona przez inspektorów wykazała, że kierowca notorycznie skracał odpoczynki dobowe z wymaganych co najmniej dziewięciu godzin do 5 godz. i 30 minut, 5 godz. i 40 minut, 6 godz. i 15 minut, 8 godzin i 30 minut, a nawet 1 godziny i 45 minut. W trakcie przedmiotowej kontroli dodatkowo inspektorzy z WITD w Rzeszowie stwierdzili również dwukrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 3 godzin oraz 1 godzinę. Ostatnim naruszaniem, które zostało ujawnione było przekroczenie dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganych przerw. Kierowca prowadził pojazd przez 5 godzin i 30, gdzie norma dopuszcza jazdę bez przerwy przez maksymalny okres 4 godzin i 30 minut.

Łączna kara nałożona na przedsiębiorcę, który osobiście prowadził zespół pojazdów wyniosła 4650 złotych w formie przyszłej decyzji administracyjnej a także nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych w związku z brakiem wymaganego dokumentu. Do czasu opłacenia kaucji pojazd usunięto na parking strzeżony.