Aktualności

Zakaz dalszego przewozu do momentu przeładunku drzewa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunku oraz nałożenie mandatów karnych na kierowców – tak zakończyły się trzy kontrole drogowe przeprowadzone w sercu Bieszczad przez inspektorów z WITD w Rzeszowie.

W czwartek, 2 sierpnia b.r., inspektorzy z WITD w Rzeszowie patrolowali drogi tak zwanej wielkiej pętli bieszczadzkiej w celu przeprowadzenia kontroli pojazdów przewożących drzewo a dokładnie sposobu rozmieszczenia oraz zabezpieczenia w oparciu o zapisy Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361).

Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Pierwsze zatrzymanie i dwa zespoły pojazdów załadownych w tak zwane metry świerka zostały poddane kontroli. Wynik: przewóz oraz zabezpieczenie ładunku niezgodne z rozporządzaniem. Zauważyć należy, iż dwa pasy którymi próbowano zabezpieczyć transportowane drzewo w żaden sposób nie spełniały swojej funkcji. Efektem kontroli był bezwzględny nakaz dokonania rozładunku i nałożenie mandatów na kierowców w kwocie po 500 zł.

Po krótkim czasie inspektorzy zatrzymali kolejny zespół pojazdów, który tym razem przewoził metry buka, lecz sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku nie odbiegał od stwierdzonych już wcześniej negatywnych standardów. Dlatego też decyzja podjęta przez inspektorów nie mogła być inna jak następny nakaz rozładunku drzewa.

Przypominamy, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drzewa został precyzyjnie opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361), które informuje, że poprzeczny układ drzewa na pojeździe jest możliwy wtedy, gdy drzewo jest przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.