Aktualności

Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga od przewoźników spełnienia szeregu dodatkowych restrykcyjnych wymagań, które szczegółowo opisuje międzynarodowa umowa ADR. Firmy transportowe zaś, podejmujące się tego wyzwania powinny być ich świadome. Natomiast liczne kontrole ADR przeprowadzone przez inspektorów ITD wykazują wielokrotnie nieprawidłowości w tym zakresie.

W środę, 8 sierpnia b.r., podkarpaccy inspektorzy ITD podczas wykonywania czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Jawornik, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do białoruskiego przewoźnika, który przewoził z Węgier do Białorusi towar niebezpieczny charakteryzujący się właściwościami łatwopalnymi oraz trującymi (UN1093).

Celem kontroli było sprawdzenie uprawnień kierowcy, uprawień przewoźnika, obowiązkowego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej kierowcy jak również dopuszczenie zespołu pojazdów do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z zapisem umowy ADR.

Kontrola szybko obnażyła liczne nieprawidłowości do których można było zaliczyć brak zainstalowanego w kabinie urządzenia sterującego, które umożliwiło by kierowcy rozłączenie/załączenie wyłącznika przerywającego pracę obwodów elektrycznych, niesprawne gaśnice, nieprawidłowo sporządzony list przewozowy oraz nieprawidłowe oznakowania kontenera–cysterny w nalepki ostrzegawcze, informujące jakie zagrożenie przedstawia przewożony towar niebezpieczny.

Prawidłowe oznakowanie cysterny jest niezmiernie ważne dla innych uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim dla służb ratowniczych, które dzięki właściwemu oznakowaniu pojazdu są w stanie w razie potrzeby przeprowadzić skutecznie i bezpiecznie akcję ratunkową.

W wyniku kontroli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika zagrożone karą administracyjną w kwocie 3000 zł.

W tym miejscu należy mocno podkreślić, że podczas wykonywania tego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych, nie ma miejsca na błędy a zapisy umowy ADR muszą być rygorystycznie przestrzegane. Dlatego też przewóz towarów niebezpiecznych będzie dla Inspekcji Transportu Drogowego w dalszym ciągu jednym z głównych kierunków działań kontrolnych.