Aktualności

Jazda ze zbyt pojemnymi zbiornikami paliwa może się okazać bardzo drogą “zabawą”. Ma to oczywiście związek z podleganiem takich przewozów pod przepisy ADR, które idą w parze z licznymi karami. Przykładem może być tutaj kontrola tureckiego ciągnika z chłodnią. Wspomniany zestaw przekroczył dopuszczalną normę o 250 litrów, co wiązało się jednak z koniecznością nałożenia kary w wysokości aż kilku tysięcy złotych.

W Środę 19 września b.r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wykonując czynności kontrolne w miejscowości Styków przy DK nr 19 zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, składający się z ciągnika siodłowego i naczepy – chłodni, należący do tureckiego przewoźnika.

Kierowca będący obywatelem Turcji wykonywał transport międzynarodowy cytrusów z Turcji do Polski. Podczas kontroli dokonano oględzin pojazdów, a w tym zbiorników na paliwo zamontowanych na stałe i podłączonych do jednostek napędowych. Oględziny zbiorników wykazały, że znajdował się w nich olej napędowy (według umowy ADR UN 1202 paliwo do silników Diesla), a ich całkowita pojemność wynosiła 1750 litrów. Zgodnie z przepisami Umowy ADR całkowita pojemność zbiorników zamontowanych na jednostkę transportową może wynosić 1500 litrów z zastrzeżeniem, iż pojemność zbiornika zamontowanego na naczepie może wynosić maksymalnie 500 litrów. W związku z tym inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem wyposażonym w zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w ADR dla jednostki transportowej.

Wobec przewoźnika wszczęte zostanie więc postępowanie administracyjne zagrożone wydaniem decyzji o nałożeniu kary w wysokości 2000 zł. Dodatkowo na identyczną kwotę wszczęto postępowanie z uwagi na przekroczenie przez kierowcę obowiązujących norm czasu pracy. Sam kierowca zaś, wobec stwierdzonych nieprawidłowości ukarany został mandatem karnym w wysokości 800zł.