Aktualności

W dniach 25 i 26 września b.r. na autodromie Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Inspektor Transportu Drogowego 2018". W konkursie udział wzięli przedstawiciele wszystkich szesnastu Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie reprezentowali inspektorzy młodszy specjalista Szymon Żołobajluk oraz inspektor Marcin Świst.

Uczestnicy startowali w rozmaitych konkurencjach, zarówno sprawnościowych jak i wiedzy merytorycznej. Inspektorzy z Podkarpacia zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i zajęli III miejsce spośród 16 drużyn.

Kolejna już edycja konkursu zorganizowana została przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, doskonalenia się oraz sprawdzenia i podnoszenia wiedzy, umiejętności i sprawności inspektorów. Posiadane przez nich kwalifikacje są wykorzystywane w codziennej pracy podczas kontroli drogowych i przekładają się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.