Aktualności

Omówienie najnowszych zmian w ustawie o transporcie drogowym, szereg wykładów i prelekcji a także stanowisko ekspercko-edukacyjne Inspekcji Transportu Drogowego, które odwiedziło wielu gości to tylko część oferty programowej spotkania z przewoźnikami zorganizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.  

Spotkanie odbył się w piątek 26 października b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie i skierowane było do przedsiębiorców z podkarpacia z branży transportowej a także kierowców, logistyków, spedytorów.

W oficjalnym otwarciu wydarzenia wziął udział Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jerzy Mika oraz Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie Jarosław Skolik. Obecni byli również przedstawiciele Polskiej Unii Transportu, Regionalnego Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Regionalnego Podkarpackiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Przewoźników i Spedytorów.

Celem podjętych działań było przekazanie informacji z zakresu ostatnich zmian przepisów o transporcie drogowym i właściwego ich przestrzegania w czasie wykonywania przewozu drogowego. Szeroko omówione zostały zmiany w ustawie o transporcie drogowym a także w ustawie prawo o ruchu drogowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. Informacje te w formie wykładu przekazali szczegółowo inspektorzy z podkarpackiego inspektoratu. Dużym zainteresowaniem cieszył się stolik ekspercki przy którym Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie udzielili wiele odpowiedzi na pytania z zakresu transportu oraz czasu pracy kierowcy. Była też możliwość obejrzenia radiowozu oraz motocykla ITD wykorzystywanych podczas kontroli drogowych.

Spotkanie było pozytywnie odebrane przez podkarpackich przewoźników, dlatego Dyrekcja  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie zapewniła, że takie spotkania będą cyklicznie organizować.