Aktualności

W piątek, 25 października b.r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla pracodawców i ich przedstawicieli z branży transportowej. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z czasem pracy kierowców w kontekście ostatnio wprowadzonych zmian.

Wśród wielu omawianych zagadnień, zwrócono uwagę m.in. na działania prewencyjne podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy w celu zapobiegania wypadkom komunikacyjnym, w tym związanym z naruszeniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym kierowców. Omówione zostały także aspekty legalności zatrudnienia pracowników w firmach transportowych oraz zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców i bezpieczeństwa przy przewozach drogowych.

Jednym z prelegentów inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Rzeszowa młodszy specjalista Tomasz Kałamarz, który mówił o manipulacji i nieprawidłowym użytkowaniu urządzeń rejestrujących czas pracy, jak również o konsekwencjach wynikających z nowych przepisów.

W szkoleniu jak podaje PIP wzięło udział ponad 60 pracodawców i ich przedstawicieli z terenu województwa podkarpackiego, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając liczne pytania odnośnie poruszanych zagadnień.