Aktualności

Transport towarów ADR drogami publicznymi jest procesem skomplikowanym i wymagającym szczegółowej znajomości przepisów prawnych. Przede wszystkim należy zapoznać się z Międzynarodową Umową ADR obowiązującą w 49 państwach. Obowiązuje ona także w krajowym transporcie drogowym wraz z przepisami wewnętrznymi, których lekceważenie może powodować szczególne zagrożenie w ruchu drogowym a także niesie za sobą poważne konsekwencje. Najwyraźniej nie pamiętał o tym kierowca białego Dafa, który skontrolowany został przez podkarpackich inspektorów. Efekt to stwierdzenie niezabezpieczonego ładunku ADR, błędy w dokumentach oraz w zgłoszeniu do systemu SENT.

W środę, 31 października b.r. w miejscowości Styków na drodze krajowej nr 9 inspektorzy WITD w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili kontrolę ciągnika siodłowego z naczepą, którym polski przewoźnik realizował krajowy transport drogowy przesyłek kurierskich.

Inspektorzy bardzo szybko na podstawie kontroli dokumentów przewozowych oraz w wyniku oględzin pojazdu ustalili, iż przewożone są materiały niebezpieczne o numerach UN 1263, UN 1760, UN 1814, UN 2810, UN 3286, UN 1263, UN 1866, UN 1933, UN 2735, UN 3082 w ilości która przekracza wartości podane w przepisie 1.1.3.6 umowy ADR. Co bardzo istotne okazało się, iż żadna z przesyłek zawierająca towary niebezpieczne nie została prawidłowo zabezpieczona przed zmianą położenia lub możliwością uszkodzenia opakowania. Zaznaczyć należy, iż przepisy Umowy ADR wskazują iż sztuki przesyłki zawierające materiały niebezpieczne lub nieopakowane przedmioty niebezpieczne bezwzględnie powinny być umocowane przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. pasów spinających, burt przesuwanych lub przegród nastawnych), umożliwiających ich unieruchomienie w pojeździe lub w kontenerze w sposób zapobiegający takiemu ich przemieszczaniu podczas przewozu, które mogłoby spowodować zmianę orientacji sztuk przesyłki lub ich uszkodzenie. W związku ze stwierdzonym niedopełnieniem wspomnianego obowiązku wobec przewoźnika oraz załadowcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 1000 zł.

Jednocześnie równolegle prowadzona kontrola przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej w ramach współpracy służb wykazała nieprawidłowości przy przewozie towarów podlegających przepisom ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły głownie zadeklarowanej w systemie masy towarów podlegających obowiązkowi zgłoszenia, która różniła się od wpisanej wartości na dokumencie przewozowym a także niewłaściwych numerów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do przewozu ww. towarów.