Aktualności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego bierze czynny udział w rozmaitych inicjatywach związanych z edukacją przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych jak również młodzieży szkolnej. Celem tych cyklicznych działań jest kształtowanie właściwych zachować wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego podczas poruszania się na polskich drogach.

W środę 21 listopada b.r. podkarpaccy inspektorzy odwiedzili uczniów z I i III klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu kształcących się w zawodzie technik spedytor i technik logistyk. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży zakresu obowiązków oraz  uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy przeprowadzili pogadankę w przyjaznej formie popartej przykładami z ich codziennej pracy. Dzięki przeprowadzonym zajęciom podczas których młodzież zadawała liczne pytania przyszli logistycy i spedytorzy poszerzyli swoją wiedzę o takie zagadnienia jak: obowiązki przewoźników, jakie dokumenty powinien mieć kierowca przewożący różne rodzaje ładunków i jakie grożą kary przedsiębiorcom i kierowcom za naruszenia obowiązujących przepisów transportowych.

Kolejne spotkanie z najmłodszymi uczestnikiem ruchu drogowego odbyło się 22 listopada b.r. Tym razem inspektorzy z WITD w Rzeszowie spotkali się z dziećmi uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej w Palikówce. Dzieci podczas spotkania z dużym zainteresowaniem oglądały „Przygody krokodylka Tirka", dzięki którym mogły zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po jezdni, chodniku oraz poboczu.

Bezsprzecznie edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego będzie w dalszym ciągu cyklicznie realizowana przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.