Aktualności

Z uwagi na blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych po stronie ukraińskiej, które wywołało czasowe wstrzymanie ruchu granicznego Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w imieniu własnym oraz Wojewody Podkarpackiego zwraca się z prośbą o rozważenie podczas planowania tras przejazdu możliwości wyboru dróg umożliwiających ominięcie terytorium Ukrainy. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o  korzystanie przed dojazdem do granicy z Republiką Ukrainy z parkingów wyposażonych w sanitariaty, stacje benzynowe oraz punkty gastronomiczne. Jednocześnie prosimy podróżnych o bieżące śledzenie komunikatów na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w (www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl) oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (https://rzeszow.uw.gov.pl/alert/).