Aktualności

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie odbyły się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez podkarpackich inspektorów dla funkcjonariuszy policji, którzy doskonalili swoje umiejętności w zakresie kontroli transportu drogowego. W poniedziałek, 14 stycznia 2019r. na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, inspektorzy z naszego inspektoratu przeprowadzili szkolenie z zakresu wprowadzonych z dniem 3 września 2018r. zmian ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw. Wzięli w nim udział funkcjonariusze sekcji ruchu drogowego z brzozowskiej komendy.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ujednolicenia metodyki kontroli a także kontynuację dotychczasowej wzorowej współpracy, omówiono szereg istotnych zmian z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, które weszły w życie na początku września 2018r. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy nowy taryfikator, który został dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i zawiera kwalifikację poszczególnych naruszeń w przewozie drogowym (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie). Wzrosła w nim także  maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem do kwoty 3000 zł oraz kara dla przedsiębiorcy nakładana podczas kontroli drogowej, do kwoty 12 000 zł . Dodatkowo pojawił się nowy katalog naruszeń wprowadzający karę za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie oraz przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej. Przypomnijmy, iż w przypadku popełnienia określonych naruszeń wobec przewoźnika może zostać wszczęte postępowanie w zakresie utraty dobrej reputacji.

Wspólne szkolenia i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem bezsprzecznie w sposób pozytywny wpłynie na poprawę bezpieczeństwo w ruchu drogowym i  eliminację z polskich dróg nieuczciwych przewoźników, którzy naruszają przepisy o transporcie drogowym. Takie działania podkarpackiej „drogówki” i WITD w Rzeszowie kontynuowane będą w najbliższej przyszłości i z całą pewnością przyczynią się do lepszej koordynacji służb i wzajemnego uzupełniania się patroli policji i WITD.