Aktualności

Już po raz piąty przy aktywnym wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie we czwartek 31 stycznia bieżącego roku miała miejsce ogólnopolska konferencja „Podkarpacie dla Biznesu”, pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”. Konferencja odbyła się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorem wydarzenia był rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Spotkanie otworzył Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski a wzięli w nim udział również przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego na czele z Panem Jarosławem Skolik – Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Wykład na temat „Przewozy drogowe w świetle zmieniających się przepisów” przeprowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Pan Paweł Helmrich. Ponadto przy stoliku eksperckim, WITD w Rzeszowie reprezentowali inspektorzy: Pan Eugeniusz Zając i Pan Mirosław Malach.

Celem konferencji było przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych między innymi ze zmianami w przepisach prawa pracy i BHP oraz nowymi obowiązkami pracodawców wynikającymi z wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich. Dodatkowo omówiono projekt nowego prawa zamówień publicznych, najnowsze i planowane zmiany przepisów dotyczących działań leżących w kompetencji Prezesa UOKiK a także kwestię zmian przepisów odnoszących się do przewozów drogowych.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość odwiedzić stoiska informacyjno-eksperckie, gdzie pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy udzielali porad oraz konsultacji.