Aktualności

Ferie zimowe na terenie województwa podkarpackiego minęły spokojnie i bezpiecznie. Podkarpaccy inspektorzy przeprowadzając ponad 100 kontroli autokarów na szczęście nie odnotowali żadnego istotnego zdarzenia z udziałem dzieci i młodzieży, które spędzały zimowy wypoczynek w naszym regionie. Warto zaznaczyć, iż jedynie (albo aż) w dwóch przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy kontrolowanych autokarów na skutek stwierdzonych usterek układu hamulcowego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wzorem lat ubiegłych na prośbę rodziców i opiekunów dzieci, które wyjeżdżały na zimowy wypoczynek kontrolowali wskazane środki transportu. Kontrolowano również pojazdy nie zgłoszone a zatrzymywane do rutynowych kontroli drogowych. Podkarpaccy inspektorzy w okresie ferii przeprowadzili 115 kontroli autokarów w tym 13 należących do przewoźników zagranicznych, w trakcie których sprawdzano stan trzeźwości i uprawnienia kierujących, przestrzeganie przez nich norm czasu pracy oraz wymagane dokumenty do przewozu osób i stan techniczny pojazdów. Zatrzymano tylko trzy dowody rejestracyjne w tym jeden z uwagi na brak aktualnego badania technicznego a we wspomnianych już dwu przypadkach wdano zakaz dalszej jazdy. Zauważyć należy, iż to tylko 2% spośród  wszystkich kontroli co ewidentnie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na drogach i świadomość wśród samych przewoźników, którzy dużo bardziej dbają o stan techniczny swoich pojazdów. Efektem kontroli było także nałożenie w sumie 12 mandatów karnych oraz wszczęcie 10 postępowań administracyjnych.

W okresie ferii szczególnym nadzorem objęto główne ciągi komunikacyjne, takie jak drogi krajowe oraz drogi dojazdowe do miejscowości wypoczynkowych i turystycznych oraz wytypowane wcześniej stałe miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów i stanu psychofizycznego kierowców. Widoczne oznakowane inspekcyjne pojazdy, liczne kontrole stanu trzeźwości z pewnością oddziaływały prewencyjnie na kierowców. Ponadto inspektorzy kształtowali w świadomości kierowców poddawanych kontrolom drogowym poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego oraz przypominali o zagrożeniach wynikających z dużego natężenia ruchu w okresie ferii.   Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe.

Przypominamy, iż planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto umówić z właściwą jednostką terenową Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce.