Aktualności

W ramach ogólnokrajowej policyjnej Akcji SMOG inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w dniu 05.03.2019r. wraz z  funkcjonariuszami Policji aktywnie brali udział w działaniach mających na celu wyeliminowanie z ruchu pojazdów, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Inspektorzy i Policjanci wyposażeni w dymomierze pozwalające określić jakość spalin w trakcie wtorkowych działań przeprowadzili szereg kontroli pojazdów. Oczywiście w przypadkach ujawnienia nieprawidłowości w zakresie emisji spalin funkcjonariusze zobowiązani byli do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dodatkowo zarówno inspektorzy jak i policjanci skupili się także na technicznych usterkach pojazdów, które wpływają na zanieczyszczanie środowiska takich jak wycieki płynów eksploatacyjnych czy uszkodzeniach układu wydechowego.

Przypominamy, że wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne skutkuje nałożeniem  kary w wysokości 2000 zł w formie decyzji administracyjnej.

Brak ważnych badań technicznych pojazdu wykonującego przewóz drogowy również skutkuje wszczęciem postępowania zagrożonym karą administracyjną w wysokości 2000zł. W sytuacji zaś zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu naruszenia norm ochrony środowiska kierowca nie może ponownie uruchomić silnika. Auto trzeba z miejsca kontroli odholować.