Aktualności

Wzorem ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego był partnerem merytorycznym czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji w ramach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, która odbyła się w piątek 26 kwietnia b.r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Została ona zorganizowana przez ZUS Oddział w Rzeszowie przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

W wydarzeniu uczestniczył Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik.

Podczas Konferencji został wygłoszony przez Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie Małgorzatę Świeboda referat pt.:,, Obowiązki pracodawców oraz dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu pracowników, dzieci i młodzieży’’.

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość obejrzenia pojazdu służbowego wykorzystywanego przez Inspektorów w czasie czynności kontrolnych.