Aktualności

Po raz kolejny w Jarosławiu odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie miało miejsce 10 maja (piątek) a w geście solidarności wzięli w nim udział także podkarpaccy inspektorzy z tamtejszego Oddziału Inspekcji.

Od momentu ustanowienia tego dnia 20 lat temu, jego celem jest podkreślanie równych praw każdego człowieka oraz zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia osobom z niepełnosprawnościami. W marszu szli m.in. uczniowie – dzieci i młodzież ze szkół, członkowie organizacji i samorządowcy, radni miejscy i powiatowi oraz przedstawiciel wojewody podkarpackiego, urzędu pracy, dyrektor oddziału PFRON. W ramach wydarzenia Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu przygotowało liczne atrakcje Punktualnie o godzinie 12 w niebo wzbiło się 500 pomarańczowych baloników, a na Rynku zaczęła królować dobra zabawa. Było coś dla ciała, coś dla ducha. Gry, zabawy, sport, muzyka i wiele ciekawych atrakcji, które przygotowało 23 partnerów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nie zabrakło także podkarpackich krokodylków, którzy wsparci firmową maskotką zaprezentowali jeden ze swoich pojazdów, udostępniając go przede wszystkim licznie przybyłym dzieciakom.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie 5 maja. Ze względu na dużą liczbę lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości odbywają się przez cały miesiąc maj. Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na to w jakim stopniu i w jaki sposób realizowane są prawa dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.