Aktualności

52 kontrole drogowe z których aż 40 zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów. Mobilna Stacja Diagnostyczna, która wspierała działania podkarpackich inspektorów, okazała się wyjątkowo skutecznym narzędziem w walce z plagą niesprawnych pojazdów, których niejednokrotnie bardzo istotne defekty w znacznym stopniu powodowały zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu.

W dniach od 8 do 10 maja b.r. inspektorzy z WITD w Rzeszowie mieli możliwość zapoznania się i praktycznego wykorzystania użyczonej przez śląską inspekcję mobilnej stacji diagnostycznej. To jedno z najnowocześniejszych w kraju urządzeń tego typu pozwoliło na precyzyjne sprawdzenie wielu podzespołów kontrolowanych pojazdów odpowiadających za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z uwagi na fakt, iż stacja daje możliwość przeprowadzenia na drodze kontroli w stopniu porównywalnym do badania na stacjonarnej stacji diagnostycznej, kontrola taka okazuje się dużo bardziej skuteczna a dowodem na to jest liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i ujawnionych nieprawidłowości.

Statystyki najlepiej dowodzą, że kontrole drogowe pojazdów z wykorzystaniem mobilnych stacji diagnostycznych są dużo skuteczniejsze. Nie inaczej też było w naszym województwie. Mianowicie w przeciągu trzech dni korzystania z tego urządzenia przeprowadzono w sumie 52 kontrole, często z wykorzystaniem także służbowych motocykli. Niestety tylko 12 pojazdów okazało się sprawnych, które bezproblemowo zaliczyło szczegółowe badanie. Natomiast aż u 40 z nich stwierdzono bardziej lub mniej istotne usterki skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego co stanowi ponad 76 procent wszystkich skontrolowanych pojazdów. Jak widać skuteczność i efektywność kontroli z wykorzystaniem stacji jest wysoka. Badania na niej przeprowadzone wykazały między innymi w 21 przypadkach wycieki płynów eksploatacyjnych, w 14 niesprawny układ hamulcowy i zawieszenia a w 15 niesprawny układ kierowniczy. Do tego dochodzą takie ujawnione usterki jak nadmiernie zużyty i uszkodzony bieżnik opon czy też nadmierny poziom zadymienia wraz z uszkodzeniami układu wydechowego. To oczywiści suche fakty ale niestety nienapawające optymizmem. Dowodzą jedynie jak wiele poruszających się po naszych drogach samochodów nie spełnia wymogów zachowania właściwego poziomu stanu technicznego a co za tym idzie także bezpieczeństwa.

W tym miejscu należy dodać, iż Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje zakup kolejnych – 16 nowoczesnych mobilnych jednostek diagnostycznych w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego". Wzmocnienie potencjału, poprzez m.in. zakup nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu, umożliwia podpisana przez GITD we wrześniu ubiegłego roku umowa na dofinansowanie unijne projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.