Aktualności

Transport ADR z definicji jest transportem substancji i materiałów niebezpiecznych a obowiązujące rygorystyczne normy i uwarunkowania prawne powodują, iż jest także jedną z najtrudniejszych do zorganizowania form przewozu drogowego. Niestety nie wszyscy temu zadaniu są w stanie podołać, narażają się tym samym na niemałe finansowe konsekwencje czego przykładem może być ostatnia kontrola takiego przewozu ujawniona na terenie naszego województwa.

Prowadząc czynności kontrolne w miejscowości Styków przy DK nr 9, inspektorzy z WITD w Rzeszowie zatrzymali w ostatni poniedziałek Scanię na polskich numerach rejestracyjnych. Samochód oznakowany był tablicami barwy pomarańczowej co sugerowało, iż przewozi materiały niebezpieczne. Przewóz ten jednak jak się szybko okazało dalece odbiegał od przepisów spisanych w umowy ADR. Począwszy od kwestii przebywania w kabinie pojazdu pracownika firmy, który nie posiadał wymaganego szkolenia ani zaświadczenia ADR aż po szereg zaniedbań dotyczących samego ładunku i wymaganej dokumentacji. Po oględzinach przestrzeni ładunkowej oraz weryfikacji dokumentów przewozowych, inspektorzy stwierdzili, że część przewożonego towaru w ogóle nie jest uwzględniona w dokumentach przewozowych jako towary niebezpieczne. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w sumie transportowanych było sześć różnego typu (kody UN) substancji niebezpiecznych w ilości łącznej około 3000kg. Na dziewięć okazanych dokumentów przewozowych tylko jeden był prawidłowy a osiem z nich nie zawierało prawidłowej nazwy przewozowej. Dodatkowo kierowca argumentując, iż pokonuje krótką odległość pomiędzy punktami dostawy nie widział potrzeby jakiegokolwiek zabezpieczenia przewożonych sztuk przesyłki. Ponadto przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane instrukcje pisemne. Jakby tego było mało, okazało się także, że żółta Scania posiadała istotne usterki techniczne w postaci nadmiernie zużytych opon.

W tej sytuacji wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą administracyjną.