Aktualności

Kolejna „edycja” akcji SMOG miała miejsce w środę 17 lipca. Tym razem inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa współdziałając z funkcjonariuszami brzozowskiej policji skupili się na pojazdach wykorzystywanych do przewozu osób. Efekt kontroli niestety daleki był od ideału.

W ramach ogólnopolskiej akcji policji mającej na celu kontrolę samochodów pod względem prawidłowego stanu technicznego, w szczególności emitowania nadmiernej emisji spalin, podkarpaccy inspektorzy zawitali do Brzozowa, gdzie wspólnie z funkcjonariuszami tamtejszej drogówki postanowili baczniej przyjrzeć się pod tym kątem autobusom obsługującym lokalne linie. Celem akcji podczas której za pomocą dymomierza sprawdzano, czy kontrolowane autobusy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności, było wyeliminowanie z ulic pojazdów w niedopuszczalnym stanie technicznym. Nadmieniamy jedynie, iż w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, kontrolujący - zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym - ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. I tak na dziewięć przeprowadzonych w tym dniu kontroli w przypadku trzech pojazdów dowody rejestracyjne zostały zatrzymane na wskutek nadmiernego emitowania zanieczyszczeń, których najczęstszymi przyczynami bywają uszkodzenia silnika, układu wydechowego czy też nieodpowiedniej jakości paliwo. Ciekawostką może być fakt, iż w przypadku jednego z kontrolowanych pojazdów brakło skali w urządzeniu pomiarowym, którą można było określić poziom emitowanych do atmosfery spalin.