Aktualności

Od 1 lipca b.r. Polska  – reprezentowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego – objęła roczną prezydencję w ECR. To organizacja utworzona w 1999r. przez kraje Beneluksu i Francję. W jej ramach współpracują europejskie służby kontrolne by poprawiać bezpieczeństwo drogowe oraz dbać o uczciwą konkurencję i warunki pracy w transporcie drogowym. Niewątpliwie w ten scenariusz wpisują się ostatnie działania podkarpackich inspektorów mające na celu eliminowanie z dróg podkarpacia pojazdów przewożących osoby w niedopuszczalnym stanie technicznym.

W ubiegły tygodniu po raz kolenjny zostały przeprowadzone skoordynowane działania kontrole w ramach ECR, których celem tym razem były wzmożone kontrole przewozów pasażerskich.  Wpisując się w ten scenariusz inspektorzy z WITD w Rzeszowie współpracując z funkcjonariuszami policji, w przeciągu trzech dni od 23 do 25 lipca skontrolowali w sumie 22 autobusy, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu technicznego zakończoną analizą zadymienia spalin. Podobnie jak tydzień wcześniej kontrolujący skupili się na autobusach obsługujących głównie linie regularne na terenie naszego województwa. Różnica polegała jedynie na tym, iż oprócz ponownej wizyty w Brzozowie kontrole miały miejsce także w Mielcu i Tarnobrzegu. Niestety i tym razem nie obyło się bez zatrzymanych dowodów i nałożenia kilku mandatów karnych. W jednym zaś przypadku koniecznością było wszczęcie postepowania administracyjnego. Wykorzystując  dymomierz sprawdzano, czy kontrolowane autobusy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności oraz bacznie zwracano uwagę na stan techniczny pojazdów. Skutkiem tych kontroli było w trzynastu przypadkach zatrzymanie dowodów rejestracyjnych głownie na wskutek nadmiernego emitowania zanieczyszczeń oraz innych usterek.  To wskazuje, iż niemal 60 procent ze skontrolowanych w tym czasie autobusów z różnych przyczyn nie powinno w ogóle poruszać się po drogach publicznych.