Aktualności

Przepisy dotyczące warunków funkcjonowania rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami wprowadzone nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020r. były tematem posiedzenia członków Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza zmiany na rynku przewozu osób. Zmiany dotyczą głównie taksówkarzy oraz przewoźników korzystających z aplikacji łączących ich z pasażerami i mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób oraz wprowadzenie równych zasad dla tradycyjnych i nowoczesnych form transportu mieszkańców dużych miast. Dlatego też mając na względzie wagę wprowadzanych Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) przepisów, w celu ich omówienia w dniu 19 sierpnia w siedzibie WITD w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb kontrolnych oraz zrzeszeń i związków reprezentujących przewoźników i pracodawców sektora transportu drogowego. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostały aspekty prawne i problemy występujące przy kontroli okazjonalnego przewozu osób. Podkreślano doskonałą współpracę w tym zakresie z funkcjonariuszami Policji i Krajowej Administracji Skarbowej a ze strony przedstawicieli Straży Granicznej padła deklaracja chęci współpracy i rozeznanie tematu w kwestii udzielenia inspektorom ITD i funkcjonariuszom KAS wsparcia przy kontrolach drogowych w szczególności kierowców pochodzących z zagranicy.