Aktualności

22 sierpnia okazał się sądnym dniem dla właścicieli kilku autobusów poddanych kontroli w Brzozowie. Podobnie jak przed miesiącem, pojazdom wykorzystywanym do przewozu osób bacznie przyjrzeli się inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa wraz z funkcjonariuszami brzozowskiej policji.

Znów dymomierz był pomocnym narzędziem w eliminowaniu z ruchu pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.  Wspólna akcja policjantów Wydziału Ruchu Drogowego z KPP w Brzozowie i podkarpackich krokodylków przyniosła wymierne efekty. Działając na terenie miasta funkcjonariusze skontrolowali w dniu 22 sierpnia b.r. siedemnaście autobusów obsługujących lokalne linie regularne. Szczególną uwagę zwracano na prawidłowy stan techniczny w tym także pod kątem nadmiernego emitowania zanieczyszczeń.  Przypominamy, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kontrolujący ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. Z tego prawa funkcjonariusze niestety zmuszeni byli skorzystać w czterech przypadkach. Dodatkowo na wspomnianych siedemnaście kontroli, dwie zakończyły się wszczęciem postępowań administracyjnych zaś w dwóch przypadkach zdecydowano o ukaraniu kierowców mandatami karnymi.