Aktualności

Dwa pojazdy członowe na rumuńskich numerach rejestracyjnych, przewożące ładunki nienormatywne zatrzymane zostały przez policjantów z KMP w Krośnie w nocy 26 września w miejscowości Rogi na DK nr 19. Z uwagi na powodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym postanowili skierować je na bezpieczny parking i niezwłocznie powiadomili o zdarzeniu Inspekcję Transportu Drogowego. Z kolei inspektorzy ITD z Krosna, którzy przybyli  na miejsce postoju zatrzymanych przez policję pojazdów uważnie przyjrzeli się dokumentom i zweryfikowali poprawność realizowanego przewozu.

Okazało się, iż było co weryfikować już na samym wstępie wobec informacji przekazanych przez funkcjonariuszy Policji. Ich wątpliwości budziło okazane przez kierowców zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz potwierdzone już naruszenie przepisów dotyczących ich pilotażu. Oczywiście wielce prawdopodobna kwestia przekroczenia dopuszczalnych wymiarów pojazdów w tej sytuacji pozostawała bardzo realna. Szybko ustalono, iż dwa pojazdy wykorzystywane do pilotażu nie posiadały wymaganego oznakowania. Koniecznością w tej sytuacji było przeprowadzenie pomiaru szerokości obydwu pojazdów wraz z ładunkiem. W jego wyniku stwierdzono, iż szerokość jednego z zestawów pojazdów wynosiła 4 m 60 cm, natomiast w drugim przypadku szerokość pojazdów wynosiła niebagatelne 5 m 35 cm. Zaznaczyć należy, że kwestie długości pojazdów i ich wysokość jak również DMC były zgodne z normą. „Jedynie” szerokość budziła spore kontrowersje na skutek wystawania ładunku poza obrys każdego z pojazdów o ponad metr z każdej strony. Kierowcy okazali co prawda zezwolenie kategorii VI na przejazd pojazdu nienormatywnego jednak w tej sytuacji było ono niewystarczające. Właściwym dokumentem, którym powinni dysponować było zezwolenie kategorii VII. Jego brak był podstawą wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika. Naturalnie do chwili jego uzyskania pojazdom zakazano dalszej jazdy.