Aktualności

Stalowa Wola ostatnim czasem stała się areną walki z ponadnormatywnymi pojazdami, których właściciele nad wyraz często realizują te specjalistyczne przewozy nie dopełniając przy tym wymogu uzyskania stosownych zezwoleń. Tak też było i w dniu 5 listopada w którym rzeszowscy inspektorzy zatrzymali i poddali kontroli dwa tego typu pojazdy. 

Pierwszy z pojazdów został zatrzymany w godzinach przedpołudniowych na Alei Jana Pawła II, na drodze krajowej nr 77. Kontrolowany ciągnik samochodowy marki Scania sprzężony z naczepą i dodatkowo jeszcze przyczepą marki Broshuis wykorzystywany był przez polskiego przedsiębiorcę do realizacji przewozu na trasie Stalowa Wola – Gdynia. Zainstalowane na naczepie i przyczepie kontenery częściowo były wypełnione złomem. Kierowca oprócz kilkukrotnego naruszenia norm czasu pracy dodatkowo nie był w stanie okazać wymaganego w tym przypadku zezwolenia kategorii VII wobec stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej samochodu ciężarowego o 7t w stosunku do dopuszczalnych 40000kg. Zgodnie z wynikiem ważenia wskazana wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów wyniosła 48,3t, natomiast po odjęciu 2% tolerancji od wskazań wagi wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego ustalono na poziomie 47t. Oprócz wszczętego postępowania wobec przedsiębiorcy także kierowca nie uniknął odpowiedzialności przyjmując mandat karny na kwotę 1500zł.

Drugi z pojazdów także został zatrzymany w tym samym miejscu i podobnie przekierowany na punkt kontrolny umożliwiający przeprowadzenie kontroli wagowej. W tym przypadku inspektorzy także mieli do czynienia z kierowcą Scanii z tą jednak różnicą, iż ciągnik sprzężony był tylko z naczepą marki Broshuis. O ile nie stwierdzono naruszeń norm czasu pracy kierowcy to jednak podobieństwo do poprzedniej kontroli było dość istotne wobec stwierdzenia niemal identycznego przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego. Nim także realizowano transport do Gdyni a wartość dopuszczalnej masy całkowitej, zgodnie z wynikiem ważenia wyniosła 49,2t. Kontrolujący na podstawie powyższego stwierdził przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego o 7,7t, czyli przekroczenie wyniosło 19,25% w stosunku do dopuszczalnych 40t. W tym przypadku także nie obeszło się bez wszczętego postępowania administracyjnego wobec wykonywania przewozu bez zezwolenia kategorii V. Oczywiście obydwa pojazdy zostały unieruchomione wydanym zakazem dalszej jazdy.