Aktualności

W związku z faktem, iż w co raz większej ilości krajów odnotowuje się przypadki zakażenia koronawirusem postanowiliśmy wszystkim podróżującym po krajach Europy i nie tylko przybliżyć zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia się wirusem. Kierowcy zawodowi z racji charakteru swojej pracy są szczególną grupą ludzi u których ryzyko zakażenia jest stosunkowo wysokie. Wzorując się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia publikujemy kilka faktów i porad odnośnie aktualnej sytuacji i zagrożeń jakie ze sobą niesie.

Rozprzestrzeniający się obecnie koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jednak ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych a najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową i choć jeszcze nie ma szczepionki przeciw niemu to jednak możemy i powinniśmy stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, które zwykle stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). 

Aby chronić przed koronawirusem zaleca się częste mycie rąk używając mydła i wody, a także płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.), ponieważ mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Ponadto podczas kaszlu i kichania powinno się zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Dodatkowo zaleca się zachowywać co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Zbyt bliska odległość niesie ryzyko jego wdychania.

Zanieczyszczonymi rękami można przenieść wirusa z powierzchni na siebie dlatego powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust dłońmi, które wcześniej mogły dotykać powierzchni skażonych wirusem. W sytuacji zaś wystąpienia gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu, bezwzględnie powinno się zasięgnąć pomocy medycznej. Tylko w przypadku łagodnych objawów, jeśli to możliwe zaleca się pozostawanie w domu przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk.