Aktualności

Międzynarodowa Umowa ADR obowiązuje w 52 państwach Europy, Azji a nawet Afryki. Oczywiście ma ona zastosowanie także w krajowym transporcie drogowym wraz z przepisami wewnętrznymi, których lekceważenie może powodować szczególne zagrożenie w ruchu drogowym. Nieznajomość zaś przepisów w tym zakresie niesie za sobą poważne konsekwencje.

Najwyraźniej nie pamiętał o tym kierowca Renault i zapewne jego szef, chcąc  przetransportować 24 pojemniki typu DPPL wypełnione substancją niebezpieczną o kodzie UN1202 Olej Gazowy. Ten przewóz niebezpiecznych substancji zatrzymany został w Jaśle przy DK nr 73 w dniu 6 marca b.r. Naczepa skrywała w swej ładowni materiały niebezpieczne, które  docelowo miały trafić do odbiorcy w Jaśle. I zapewne trafiły by one do adresata gdyby nie rzeszowscy inspektorzy, którzy ufając swej intuicji postanowili bliżej przyjrzeć się temu pojazdowi. A ta ich nie zawiodła doprowadzając do ujawnienia szeregu nieprawidłowości. Okazało się bowiem, iż na okazanych dokumentach sporządzonych zarówno przez nadawcę towaru jak i przewoźnika nie zawarto numeru UN lub grupy pakowania lub prawidłowej nazwy przewozowej towaru niebezpiecznego. Dodatkowo wykorzystano do transportu pojemniki pomimo upływu terminu ważności w niektórych przypadkach nawet o kilka lat zaś one same w zdecydowanej większości nie zostały w jakikolwiek sposób zamocowane i zabezpieczone. Kierowca nie posiadał instrukcji pisemnych a sztuki przesyłki w sposób prawidłowy nie zostały oznakowane. Całości dopełniło ujawnienie gaśnicy, która nie spełniała wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w związku z przewozami towarów niebezpiecznych. Wszystko to było podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego zarówno wobec przedsiębiorcy oraz nadawcy towaru. W tej sytuacji zasadnym było wydanie także zakazu dalszej jazdy oraz powiadomienie najbliższej jednostki PSP.