Aktualności

Niezależni eksperci oceniają, iż nawet 25% wypadków samochodów ciężarowych związanych jest z niewłaściwym zabezpieczeniem ładunku. Beneficjentem  procesu przewozu jest  Klient-Dostawca i oczywiście Odbiorca. W procesie tym często uczestniczy podmiot załadowczy czy spedytor, jednak to za prawidłowy przewóz a w szczególności zabezpieczenie towarów odpowiada przede wszystkim  kierowca i przewoźnik. To na nich spada odpowiedzialność za powstałe szkody czy „wyważenie” samochodu. Nawet gdy przewożona jest tzw. jednostka transportowa  bez szczegółowej identyfikacji to obowiązkiem przewoźnika jest takie jej zabezpieczenie aby w procesie nie mogły powstać szkody i zagrożenia dla produktu i ludzi. A odpowiedzialność wielokrotnie wzrasta gdy mówimy o produktach z grupy ADR.

Tego obowiązku niestety nie dopełnił kierowca czerwonego Volvo na polskich numerach rejestracyjnych realizując krajowy transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Oznakowany tablicami koloru pomarańczowego pojazd zatrzymany został 10 czerwca na MOP-ie Dąbry przy autostradzie A4. Inspektorzy z WITD w Rzeszowie po otwarciu skrzyni ładunkowej od razu zakwestionowali sposób zabezpieczenia transportowanego ładunku a właściwie jego braku. A były nim pojemniki typu DPPL. Dwa z nich wypełnione towarem niebezpiecznym o kodzie UN1170 oraz sześć próżnych nieoczyszczonych po substancjach o kodach UN2031, UN1830, UN1789. Dodatkowo część ładowni zajmowały cztery  próżne nieoczyszczone duże opakowania po substancji UN3088. Części z nich była spiętrzona a uwagę zwracało również przewrócone urządzenie do rozmieszczania ładunku na jednostce transportowej. To co było najbardziej zaskakujące i jednocześnie wzbudziło niepokój kontrolujących to fakt pominięcia obowiązku jakiegokolwiek zabezpieczenie przewożonego ładunku. Kierowca tłumaczył to kwestią niewielkiej odległości jaką miał do pokonania od miejsca załadunku do punktu docelowego. W tej sytuacji niewątpliwie będzie musiał się także wytłumaczyć przed swoim pracodawcą, który został wobec stwierdzonego naruszenia pociągnięty do odpowiedzialności wskutek wszczętego postępowania administracyjnego.