Aktualności

Ujawnieniem braku aktualnych badań technicznych oraz uprawnień do kierowania zakończyła się jedna z kontroli przeprowadzonych wczoraj na terenie naszego województwa. Kierowca będący jednocześnie osobą zarządzającą transportem w firmie, choć miał świadomość istotnych przeszkód mimo wszystko podjął próbę (ostatecznie nieudaną) realizacji przewozu płyt wiórowych z Mielca do Miejsca Piastowego.

Inspektorzy z WITD w Rzeszowie, patrolując w dniu 09 lipca b.r. ulice Mielca postanowili baczniej przyjrzeć się białemu Renault na podkarpackich numerach rejestracyjnych. Po zatrzymaniu i weryfikacji ładowni naczepy okazało się, iż mają do czynienia z krajowym transportem rzeczy, gdzie ładunek stanowiły płyty wiórowe. Jednak kierowca poproszony o okazanie standardowych dokumentów w tym prawa jazdy po chwili zawahania oświadczył, iż ma je zatrzymane w związku z czym stosownym dokumentem nie jest w stanie się wylegitymować. Wezwani na miejsce policjanci potwierdzili stan faktyczny a w między czasie kontrolowany kierowca odnalazł rzekomo zagubiony blankiet prawa jazdy okazując go inspektorom. Tak czy inaczej z wszelkich ustaleń wynikało jednoznacznie, iż ma on tylko uprawnienia kategorii B. Przesłuchany w charakterze świadka, potwierdził, że nie posiada ważnego szkolenia okresowego a dodatkowo oświadczył, iż pełni funkcję osoby zarządzającej transportem. Jakby tego było mało okazało się również, że ciągnik samochodowy, który prowadził nie przeszedł w wyznaczonym terminie okresowego badania technicznego, którego ważność upłynęła z dniem 28.05.2020r.

Kontrola zakończyła się wszczęciem postępowania administracyjnego zagrożonego łączną karą w kwocie 3500zł. Dodatkowo kierowca ukarany został trzystu złotowym mandatem karnym. W tej sytuacji oczywiście wydany został także zakaz dalszej jazdy.