Aktualności

Wspólnie z funkcjonariuszami podkarpackiej policji, inspektorzy z WITD w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia realizowali działania ukierunkowane na kontrolę głównie pojazdów wykazujących nadmierną emisję spalin. Ich eliminacja z ruchu skutkuje niewątpliwie wzrostem poziomu bezpieczeństwa jak też poprawą stanu powietrza i środowiska naturalnego.

Właśnie wczoraj od samego rana na terenie całego województwa, podkarpaccy inspektorzy wraz z zaprzyjaźnionymi funkcjonariuszami z KWP w Rzeszowie oraz z KMP w Krośnie i Tarnobrzegu jak również z KPP w Dębicy i Przeworsku zainicjowali kolejną odsłonę  ogólnopolskiej akcji „SMOG”. W tym dniu na punktach kontrolnych w Klimkówce, Przeworsku, Tarnobrzegu, Dębicy i Jaworniku policjanci i podkarpaccy inspektorzy ITD swą uwagę skupiali głównie na autach, wobec których istniało uzasadnione przypuszczenie, że naruszają normy ochrony środowiska. W tym miejscu nadmienić należy, iż kontrolujący w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Z tego uprawnienia podkarpaccy inspektorzy, zmuszeni byli skorzystać w sumie czternaście razy. Ogólnie podczas sierpniowej akcji przeprowadzono 83 kontrole z czego niespełna 17% kontrolowanych pojazdów zostało zweryfikowanych negatywnie co wobec wcześniejszych danych daje pewne powody do umiarkowanego optymizmu. Poza tym, akcja miała charakter informacyjno-edukacyjny. W trakcie kontroli funkcjonariusze przypominali kierowcom o negatywnym oddziaływaniu smogu na zdrowie oraz otoczenie.