Aktualności

Październikowa inauguracja punktu kontrolnego w Sanoku przebiegła nad wyraz efektywnie. Co prawda trzeba było trochę poczekać na uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń ale cierpliwość popłaciła a czynności kontrolne tam przeprowadzone przez podkarpackich inspektorów w ostatnim czasie skutkowały zatrzymaniem pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry nacisku osi oraz wartości dmc.

Nowo oddana do użytku obwodnica Sanoka w ciągu DK nr 28 a właściwie zlokalizowane przy niej punkty kontrolne stały się areną działań inspektorów z WITD w Rzeszowie. Co raz częściej będziemy z cała pewnością widywani w tym miejscu, będącym jak się okazuje trasą tranzytową dla ciężkich pojazdów transportujących chociażby drewno z bieszczadzkich lasów. Nasze zaś kontrole ukierunkowane będą właśnie pod kątem tego typu przewozów a już pierwsza z nich, przeprowadzona drugiego październik okazała się strzałem w dziesiątkę. Inspektorzy poruszający się nieoznakowanym radiowozem w ramach przetarcia szlaku jako pierwszego do kontroli wytypowali kierowcę trzyosiowej żółtej Scanii wyposażonej dodatkowo w hydrauliczne urządzenie załadowcze a sprzężonej z dwuosiową naczepą przewoził, który na podstawie okazanego dokumentu transportował 24,9m3 drewna jaworowego. Na podstawie tegoż dokumentu oraz rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012r. w sprawie określenia gęstości drewna stwierdzono, inspektorzy stwierdzili, iż masa ładunku wynosi 22410kg. W tej sytuacji do tej wartości dodano masę własną samochodu ciężarowego wynoszącą 15090kg oraz masę własną przyczepy wynoszącą 6620kg co już powodowało przekroczenie dmc zestawu o 4120kg wobec dopuszczalnych w tym przypadku 40t. Jednak aby to zweryfikować poddano pojazd kontroli ważeniowej, która bezsprzecznie wykazała już po odjęciu 2% tolerancji od wskazań wagi, iż dopuszczalna masa całkowita pojazdu członowego wynosi 45,8t. Ponadto, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego o 3,1t. Wszystko to ostatecznie skutkowało stwierdzeniem  przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów o 17,5% w stosunku do dopuszczalnych 40t oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej pojazdu o 18% w stosunku do dopuszczalnych 18t co siłą rzeczy przełożyło się na wszczęcie postepowania administracyjnego wobec przewoźnika na skutek wykonywania przewozu bez zezwolenia kategorii VII. Oczywiście wydano także zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości lub uzyskania zezwolenia.