Aktualności

Od momentu oddania punktów kontrolnych przy sanockiej obwodnicy nasz zakres możliwości realizacji kontroli znacząco się poprawił z czego skrzętnie korzystamy. Otóż zgodnie z zapowiedzią regularnie Sanok odwiedzamy i jak się okazuje notujemy przy tym kolejne trafne kontrole.

Tym razem nie transport drewna a betonu w specjalistycznym pojeździe zwrócił uwagę inspektorów w dniu 15 października, którzy ponownie swym nieoznakowanym radiowozem odwiedzili to piękne miasto na południowo wschodnim krańcu naszego województwa. Przewóz 9m3 tego towaru czteroosiową ciężarówką marki Astra niestety ale doprowadził do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu aż o 15,4t. Zgodnie z wynikiem ważenia wskazana wartość masy całkowitej pojazdu wyniosła 47,4t, natomiast po odjęciu 2% tolerancji od wskazań wagi stwierdzono, iż dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciężarowego wynosi 46,2t. Dodatkowo inspektorzy z WITD w Rzeszowie stwierdzili także przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej o 16,2t. Kontrolujący zatem na podstawie powyższego stwierdził przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 48% w stosunku do dopuszczalnych 32t oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej pojazdu o 90% w stosunku do dopuszczalnych 18t. Ta kontrola również zakończyła się wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika na skutek nieposiadania wymaganego zezwolenia kategorii VII i wydaniem zakazu dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości lub uzyskania zezwolenia.