Aktualności

Fatalny stan techniczny elementów układu hamulcowego naczepy wykazany został przez podkarpackich inspektorów podczas kontroli drogowej pojazdu należącego do białoruskiego przewoźnika. W niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych ten międzynarodowy przewóz, bez wątpienia stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego na szczęście zatrzymany został tuż po przekroczeniu granicy RP.

Wspomniana kontrola miała miejsce w dniu 18.02.2021r. w miejscowości Lipowica, na drodze krajowej nr 19. Iveco na białoruskich tablicach rejestracyjnych zostało zatrzymane do rutynowej kontroli przez inspektorów z oddziału w Krośnie i niestety okazało się, iż zgodnie z okazanymi dokumentami przewozowymi kierowca, który miał w planach do pokonania około dwa tysiące kilometrów trasy ze Słowenii do Rosji będzie musiał „zaliczyć” nadterminowy postój. Wszystko za sprawą ujawnienia szeregu znaczących pęknięć na całej szerokości tarcz hamulcowych na dwóch osiach naczepy. Pęknięcia były doskonale widoczne a szczeliny powstałe w jego wyniku miały około nawet centymetra.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zatrzymany został dowód rejestracyjny naczepy a w stosunku do przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą łączną w wysokości kilku tysięcy złotych. Oczywiście chcąc kontynuować przewóz kierowca(przewoźnik) musiał oprócz uiszczenia kaucji także pokryć koszty wymiany uszkodzonych tarcz hamulcowych.