Archiwum

Przeglądasz aktualnie archiwum wiadomości

Nowy rok, nowe wyzwania ale niestety stare i nie koniecznie dobre przyzwyczajenia. Niektórym wydaje się nawet, że są w stanie przysłowiowym kijem (a będąc precyzyjnym raczej patykiem) Wisłę zawrócić i postępują w myśl zasady: hulaj duszo, piekła nie ma. Oczywiście sztuka ta skazana jest na niepowodzenie już na starcie, choć z całą pewnością przynajmniej przez chwilę daje złudne poczucie zadowolenia i osiągniętych pseudo korzyści. Wszystko do czasu a raczej do kontroli. Przekonał się o tym przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz a zatrzymany i poddany kontroli przez podkarpackich krokodylków.

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w tym dniu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie będzie nieczynny.

W zamian Inspektorat będzie otwarty dla klientów 15 grudnia 2018r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zarówno przejazd pojazdu ponadnormatywnego jak i przewóz towarów niebezpiecznych obwarowany jest szeregiem wymagań, które musi spełnić przewoźnik podejmując się takiego transportu. Obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia to tylko jeden z nich.  Dodatkowo w takim przypadku spełnione muszą być warunki takie jak odpowiednio przeszkolony kierowca, właściwa dokumentacja ale też niezbędne wyposażenie pojazdu i prawidłowe jego oznakowanie. Tym bardziej zdziwienie budzi niefrasobliwość przedsiębiorcy, który postanawia przewozić towary niebezpieczne nie spełniając żadnego ze wspomnianych warunków a którego pojazd poddany został kontroli przez podkarpackich inspektorów transportu drogowego.

Dwóch nietrzeźwych kierowców autobusów oto wynik poniedziałkowych porannych działań kontrolnych przeprowadzonych przez podkarpackich inspektorów ITD, których celem było sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców oraz ilości przewożonych pasażerów.

Wykorzystywanie przez kierowców magnesu, by w czasie jazdy mogli rejestrować odpoczynek lub “inną pracę” to ostatnimi czasy niestety częste zjawisko przynajmniej na drogach województwa podkarpackiego. A gdy to tego dodamy jeszcze delikatnie rzecz ujmując mało odpowiedzialne podejście do przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych to efekt jest taki, iż przedsiębiorca zamiast zarabiać zmuszony będzie do interesu dokładać. Przykładem(niechlubnym oczywiście) takiego podejścia do swoich obowiązków niech będzie kierowca Mercedesa poddany kontroli na jednym z podkarpackich odcinków drogi S19.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego bierze czynny udział w rozmaitych inicjatywach związanych z edukacją przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych jak również młodzieży szkolnej. Celem tych cyklicznych działań jest kształtowanie właściwych zachować wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego podczas poruszania się na polskich drogach.

W piątek 16 listopada b.r. w siedzibie WITD w Rzeszowie miała miejsce niezwykle miła uroczystość. Z upoważnienia Ministra Infrastruktury Pan Rafał Kozłowski p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wręczył pięciu pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie odznaki honorowe „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” w uznaniu zasług w dziedzinie transportu.

Z uwagi na blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych po stronie ukraińskiej, które wywołało czasowe wstrzymanie ruchu granicznego Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w imieniu własnym oraz Wojewody Podkarpackiego zwraca się z prośbą o rozważenie podczas planowania tras przejazdu możliwości wyboru dróg umożliwiających ominięcie terytorium Ukrainy. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o  korzystanie przed dojazdem do granicy z Republiką Ukrainy z parkingów wyposażonych w sanitariaty, stacje benzynowe oraz punkty gastronomiczne. Jednocześnie prosimy podróżnych o bieżące śledzenie komunikatów na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w (www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl) oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (https://rzeszow.uw.gov.pl/alert/).

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, niejednokrotnie z wieloletnim doświadczeniem, w pracy muszą radzić sobie naprawdę z wieloma próbami obejścia prawa przez stosowanie czy to najróżniejszych urządzeń, które zakłócają pracę tachografu, albo też wykorzystywanie przez kierowców cudzych kart lub wręcz z jazdą bez rejestrowania okresów aktywności. Wydawać by się mogło, iż niewiele jest już takich sytuacji, które mogłyby podkarpackich krokodylków zaskoczyć czy zdziwić. Jednak inwencja twórcza wśród kierowców nie zna granic a jej efekty niestety często przybierają skalę wręcz zatrważającą. Takim niechlubnym przykładem jest kierowca Scanii, któremu niestety ta sztuka się udała.

Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się nie tylko kontrolą drogową, prowadzi też zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa drogowego, kształtując w ten sposób właściwe postawy także u najmłodszych uczestników ruchu drogowego. To zadanie już od dłuższego czasu jest cyklicznie realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w ramach spotkań z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych oraz młodzieżą szkolną.