Archiwum

Przeglądasz aktualnie archiwum wiadomości

Prawie 7t ważył dostawczak zatrzymany i skontrolowany przez inspektorów z oddziału w Jarosławiu. Tak drastyczne przeładowanie pojazdu z całą pewnością miało wpływ na układ zawieszenia a także co najistotniejsze sprawność układu hamulcowego a co za tym idzie stwarzanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym.

Po wizycie w Stalowej Woli, następnego dnia nasz nieoznakowany radiowóz tym razem zawitał do Mielca. Tam także okazało się, iż monitorowanie ruchu na miejskich ulicach może przynieść wymierne efekty w postaci efektywnej kontroli pojazdów, które delikatnie rzecz ujmując w chwili zatrzymania nie do końca odpowiadały wymogom i parametrom jakie wobec nich zostały określone.

Kolejny pojazd zweryfikowany na podkarpackich drogach okazał się przeciążony, w kilku kwestiach przekraczając dopuszczalne parametry. Tymczasem w dalszym ciągu inspektorzy z WITD w Rzeszowie bacznie zwracają szczególną uwagę na pojazdy transportujące ciężkie ładunki i co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że określone wobec nich normy mogą być niezachowane. W tym celu chętnie posiłkujemy się nieoznakowanym radiowozem co i tym przypadku miało miejsce.

Zgodnie z przepisami, istnieją sytuacje, gdy nie trzeba rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu. Można go nie instalować lub, jeśli jest zainstalowany, nie wkładać do niego karty albo wykresówki. Jednak okoliczności takich nie dopatrzyli się podkarpaccy inspektorzy w przypadku kontroli Mercedesa z przyczepą na bułgarskich numerach rejestracyjnych.

Ujawnieniem braku aktualnych badań technicznych oraz uprawnień do kierowania zakończyła się jedna z kontroli przeprowadzonych wczoraj na terenie naszego województwa. Kierowca będący jednocześnie osobą zarządzającą transportem w firmie, choć miał świadomość istotnych przeszkód mimo wszystko podjął próbę (ostatecznie nieudaną) realizacji przewozu płyt wiórowych z Mielca do Miejsca Piastowego.

Próbę wykonania międzynarodowego transportu drogowego przez białoruskiego przewoźnika, nieposiadającego wymaganego zezwolenia, wykryli w ostatnich dniach inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Podkarpacka Inspekcja Transportu Drogowego podjęła wyzwanie #GaszynChallenge przysiady.

#GaszynChallenge to akcja, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą osobie potrzebującej.

Link do zbiórki dla Hani i innych potrzebujących dzieci!

 

Cztery nowoczesne furgony wyposażone w specjalistyczny sprzęt kontrolny trafiły do podkarpackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Warte 1,7 mln zł radiowozy zostały zaprezentowane w trakcie briefingu z udziałem Rafała Webera sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Alvina Gajadhura Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego.
 Wzmocnią tabor podkarpackiej ITD

Rzeszów, Krosno, Mirocin – inspektorzy z tych placówek będę wykorzystywać w codziennej pracy nowe radiowozy.

Wykorzystanie nowych radiowozów podniesie gotowość operacyjną Inspekcji, wpłynie na szybkość i efektywność prowadzonych działań. Wykrycie i wykluczenie z ruchu większej liczby pojazdów zagrażających bezpieczeństwu, a także niebezpiecznych dla środowiska, wzmocni system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce – podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Każdy z nowych furgonów jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, m.in.: testery diagnostyczne, dymomierz, sonometr, wagi samochodowe. Sprzęt ten umożliwi przeprowadzenie kompleksowych kontroli stanu technicznego pojazdów ciężkich i autokarów.

Szybsza „diagnostyka” pojazdów pozwoli ograniczyć m.in. ruch najbardziej wyeksploatowanych i niebezpiecznych samochodów. Natomiast przenośne, dynamiczne wagi samochodowe umożliwią częstsze kontrole tonażu pojazdów i wycofywanie z ruchu przeciążonych, niszczących drogi samochodów – ocenił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tak bardzo potrzebnego nam sprzętu. Jestem przekonana, że będzie on dobrze służył mieszkańcom naszego województwa, chroniąc polski rynek transportowy – powiedziała Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Do tej pory Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego dysponował 12 furgonami, z których większość od co najmniej 7 lat jest wykorzystywana do działań kontrolnych.

Pomogą chronić polski rynku transportowy

Nieprzypadkowo pokaz nowych furgonów odbył się w pobliżu autostrady A4. MOP Bratkowice koło Rzeszowa jest jednym z punktów kontrolnych podkarpackiej ITD.

Ze względu na bliskość Słowacji i Ukrainy oraz ruch tranzytowy, nowe radiowozy oraz sprzęt kontrolny będziemy wykorzystywać m.in. w trakcie kontroli międzynarodowych przewozów drogowych. Pomogą nam chronić polski rynek transportowy. Rocznie kontrolujemy ok. 13 tys. pojazdów, ponad połowa z nich to pojazdy zagranicznych przewoźników. Najczęściej ujawniamy przypadki niestosowania się do norm czasu pracy, ingerencji w tachografy i stosowania niedozwolonych urządzeń oraz wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych bez wymaganych zezwoleń – mówił Jarosław Skolik, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Furgony zostały bezpłatnie przekazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie tylko do Rzeszowa, ale do wszystkich 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Wprowadzenie do działań na taką skalę nowoczesnych urządzeń kontrolnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zminimalizuje występowanie patologicznych zjawisk wciąż ujawnianych w transporcie drogowym, zapewni uczciwą konkurencję oraz ochronę polskiego rynku transportowego – podkreślił Szef ITD.

Zakup 64 furgonów to kolejny etap wzmocnienia potencjału Inspekcji Transportu Drogowego, która jest wiodącą w kraju instytucją w zakresie kontroli transportu ciężkiego. Zakupiono i przekazano już inspektorom 64 specjalne zestawy kontrolne. Trwa procedura przetargowa na dostawę 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie blisko 66 mln zł. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Już w przyszły piątek, 26 czerwca rozpoczynają się ferie letnie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację mamy świadomość, że będą to nietypowe wakacje, zarówno pod względem organizacji wypoczynku jak i wyjazdów. Pomimo tego, inspektorzy z WITD w Rzeszowie oraz z oddziałów w Krośnie i Jarosławiu, wzorem lat ubiegłych będą realizować kontrole autokarów z tą jednak różnicą, iż ze względu na trwającą pandemię nie wyznaczamy stałego punktu do ich przeprowadzania. Zachęcamy jednocześnie rodziców i organizatorów wyjazdów aby zgłaszać chęć przeprowadzenia kontroli telefonicznie lub mailem w Wojewódzkim Inspektoracie Drogowym w Rzeszowie. Prosimy jednak aby zrobić to z wyprzedzeniem tak abyśmy mogli zaplanować kontrolę w dniu wyjazdu dziecka. Każdorazowo jak zwykle w tego typu kontrolach podejmiemy się sprawdzenia stan technicznego pojazdu, m.in. układ hamulcowego, kierowniczego, stan ogumienia i oświetlenie, czyli tych elementów, które decydują o bezpiecznej podróży. Dodatkowo zbadamy trzeźwość  kierowców oraz poddamy analizie ich czas pracy.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 17 850 46 71.

Dostawczak ważący niemal 10 ton to zjawisko niestety dość powszechne. Tym jednak razem nie chodzi o pojazd, którego DMC określone zostało na poziomie 3500kg lecz samochód o nieco większych parametrach choć nie ma tu mowy o typowej z punktu widzenia zwykłego użytkownika dróg ciężarówce, potocznie zwanej „TIR-em”. Ale nie o gabaryty tu chodzi a przynajmniej nie tylko wobec innych analogii czy wymogów określonych dla przewozów realizowanych pojazdami powyżej wspomnianej już wcześniej wartości dopuszczalnej masy całkowitej.